helen_jansson_ph_sjostrom_web

ZVT medlem i FN-nätverk

"Viktigt". ZVT blir medlem i FN-nätverk där den långsiktiga målsättningen är att engagera industrin i "Sustainable Development Goals".
bjorn_garberg_foto_LA_web

Så kan sjöfarten växa

Rapport. Enligt ny utredning finns det potential för att flytta över gods från väg och järnväg till köl, men då krävs styrmedel och strukturella åtgärder – liksom en nationell samordnare.