nos-prins-daniel-day_j3a8237_fixad_foto_nos_webb

Prinsbesök hos NOS

”Engagerad.” Gästades av prins Daniel som följt företaget sedan dess koncernchef David Kristensson utsågs till en av entreprenörerna i Prins Daniels Fellowship.