skogsterminal_goteborgs_hamn_web

Ny skogsterminal i Göteborg

Expansion. En ny terminal för omlastning av sågade trävaror från hela landet väntas bidra till ökade volymer av skogsprodukter i Göteborgs Hamn.8
DNV-GL:s schematiska diagram över bränslesystemets viktiga delar.

Nya guidelines för bränslebyten

Inför seca. DNV-GL har gett ut nya riktlinjer för hur kontrollerade bränslebyten ska göras. Klassningssällskapet har också en mjukvara som hjälper besättningen att göra rätt.10