Kina är framtiden

Global ökning. En stor andel sjöburet gods går redan i dag via Kina. Men andelen kommer bara öka, om man ska tro talarna på Executive Meeting.

Effektivare vattenrening

Ny teknik. Langh Tech lanserar nästa generation av membranteknik som effektiviserar rening av processvatten från skrubbar och EGR.