Signalspaningsfartyget HMS Artemis döptes i Karlskrona under onsdagen.

Fotograf: Saab AB

Kategori: Beredskap

Sveriges nya signalspaningsfartyg döpt

Under onsdagen döptes Sveriges nya signalspaningsfartyg, HMS Artemis i Karlskrona i närvaro av bland annat marinchefen Ewa Skoog Haslum.

HMS Artemis ersätter det tidigare signalspaningsfartyget HMS Orion som har tjänstgjort i drygt 40 år genom att samla in underrättelser och fungera som plattform för FRA, Försvarets radioanstalts signalspaning i Östersjön. Med flest gångtimmar av alla fartyg i marinen har HMS Orion nu gjort sitt och ska gå i pension.

Det nya fartyget, HMS Artemis, är enligt Försvarsmakten större, bekvämare och modernare, både vad gäller teknik och personalutrymmen så som hytter, matsal, gym och arbetsplatser ombord.

Döptes av FRA-generaldirektör

Onsdagens dop förrättades av generaldirektören för FRA, Björn Lyrvall.

– Med Konungens gillande ska ditt namn vara HMS Artemis. Må lycka och framgång följa dig på haven och må du bli en stark länk i vårt försvar. Avtäck namnskylten, sa han enligt Försvarsmaktens webbsida.

Marinchef Ewa Skoog Haslum närvarade och pratade om en glädjande och historisk dag i sitt doptal.

– Marina traditioner är viktiga för oss. Våra fartyg är med oss länge, ibland har flera generationer personal fått tjänstgöra på samma skrov. Därför är tillfällen som detta, som både ger ett avslut och en början, viktiga. De ger perspektiv och en punkt att förhålla sig till när vi ser tillbaka och spejar framåt, sa hon.

Signalspaningsfartyget HMS Artemis. Foto: Försvarsmakten

Blev försenad med fyra år

Redan i april 2010 beslutade regeringen att Försvarsmakten skulle anskaffa ett nytt signalspaningsfartyg för att ersätta HMS Orion. I april 2017 beställde Försvarets materielverk, FMV, fartyget från Saab Kockums AB för 730 miljoner kronor. I april 2023 levererade Saab Kockums fartyget till Försvarets Materielverk som i sin tur lämnade över fartyget till marinen i november i förra året efter att ha utfört utrustningsinstallationer.

HMS Artemis skulle ha levererats under 2020, men blev försenad på grund av att varvet som byggt skrovet, polska Nauta Shipyards i Gdynia som även byggde forskningsfartyget Skagerak, hamnade i en ekonomisk kris och gick i konkurs. Fartyget fick istället bogseras till Karlskrona där det färdigställdes.

Redo för första uppdraget

I likhet med Orion och många andra signalspaningsfartyg har Artemis en stor liggande cylinder ovanpå överbyggnaden som innehåller antenner som används i signalspaningen.

HMS Artemis tillhör marinen som även bemannar fartyget, medan personal från FRA utför signalspaningsarbetet. Fartyget kommer i närtid att gå till sjöss och göra sin första skarpa underrättelseinhämtning. Artemis kommer precis som sin föregångare att ha Karlskrona som hemmahamn.

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.