Folk på väg

 • Catarina Fant

  Catarina Fant har utnämnts till direktör för varumärke, kommunikation och hållbarhet på Wasaline, där hon också ansvarar för strategiska investeringar samt kontakterna till eventuella samarbetspartners och finansiärer för olika hållbarhetsprojekt.
 • Jonas Gunnarsson

  Jonas Gunnarsson har anställts som personalchef på Furetank Rederi AB. Han ersätter Louise Langley, som har gått i pension. Jonas Gunnarsson arbetade senast dessförinnan på föreningen Svensk Sjöfart som Policy...
 • Rebecca Wahrén Dalén

  Rebecca Wahrén Dalén har börjat som ansvarig för kommunikation, marknadsföring och koordination på branschorganisationen Skärgårdsredarna. Hon kommer närmast från tjänsten som kommunikationsansvarig på Maritimt Forum.
 • Ann-Cathrine Wikström

  Regeringen har utnämnt Ann-Cathrine Wikström till ny överdirektör vid Transportstyrelsen. Hon kommer närmast från tjänsten som stabschef vid Rättsmedicinalverket och tillträder den 1 augusti 2023. – Jag är glad över...
 • Camilla Åberg Linder

  För att ytterligare stärka föreningen Svensk Sjöfarts påverkansarbete har Camilla Åberg Linder anställts som näringspolitisk expert. Närmast kommer Camilla Åberg Linder från Svenska institutet för standarder där hon varit chef...
 • Riku Anttila

  Sjökapten Riku Anttila tog den 1 februari över som chef för utbildningscentret Aboa Mare. Riku Anttila fortsätter efter Micael Vuorio som viceprefekt vid institutionen för teknik och sjöfart vid Novia...
 • Jens Holm

  Den 24 mars utsågs Jens Holm till ny styrelseordförande i Stockholms Hamn AB. Jens Holm är 51 år och bor i Enskede i Stockholm. – Uppdraget som ordförande...
 • Sebastian Tjäder

  Sebastian Tjäder ersätter Bengt Gollungberg som serviceledare på Styrsöbolaget när denne går i pension den 31 mars. Sebastian Tjäder kommer från Yacht Service där han har arbetat de senaste tolv...
 • Patrik Ulmfelt

  Styrsöbolaget har anställt ny personal på sin teknikavdelning och utökat på kontorssidan med ytterligare en teknisk inspektör, Patrik Ulmfelt. Han har arbetat i Styrsöbolaget sedan 2017, större delen av tiden...
 • Helena Hedström

  Den 20 mars tillträdde Helena Hedström tjänsten som operativ chef på Styrsöbolaget. Helena Hedström har mångårig erfarenhet från sjöfartsbranschen och har arbetat inom flertalet segment i olika befattningar, såväl iland...
 • Myriam Nyström

  Myriam Nyström har tillträtt tjänsten som Commercial Director Sea Freight Solutions på Scanlog. Hon har arbetat på Scanlog i flera år inom olika befattningar och var senaste operativt ansvarig för...
 • Mattias Arnbert

  Mattias Arnbert har befordrats till Operations Manager på Wallenius SOL. Han efterträder Lennart Dahlbäck, som har gått i pension. Mattias Arnbert har arbetat på Wallenius SOL sedan rederiet bildades 2019...