Om oss

Sjöfartstidningen är tidningen för dig som jobbar med eller är intresserad av sjöfart. Det har vi varit sedan 1905.

På tidningens sidor har vi rapporterat om paradigmskiften tidigare: Övergången från ånga till diesel, nya lasthanteringssystem som container och roro samt världsledande svenskt skeppsbygge. Varje tid har haft sina innovationer och en gemensam nämnare har varit att svenska rederier alltid gått i bräschen för innovation.

Så är det fortfarande. I Sjöfartstidningen kan du läsa om allt från energieffektiva nybyggen till hållbarhetsarbetets olika dimensioner. Vi är också mitt uppe i en historisk omställning då sjöfarten ska uppnå klimat- och miljömål. Här är svenskt kunnande inom sjöfartsklustret åter i världsklass och svenska rederier satsar stort på nya fartygsdesigner med alternativa bränslen och framdriftssystem. Vi presenterar nybyggen, gör reportage både till sjöss och på land, rapporterar om forskning och följer med sjöfartens verksamhetsförutsättningar både vad gäller politik och regelverk. Allt detta och mycket mer håller vi koll på och informerar om, oberoende av om du läser våra nyheter på nätet eller våra artiklar i papperstidningen.

Vi skriver om en global bransch från ett regionalt perspektiv. Sjöfarten har just nu vind i seglen och betraktas inte minst av politiken som en framtidsbransch – en bransch som löser problem snarare än skapar dem.

Utöver Sjöfartstidningen, som kommer ut med elva nummer per år, ger vi ut tidningen Skärgårdsredaren, på uppdrag av branschorganisationen Skärgårdsredarna. Nyheter och bloggar med olika inriktning kan du läsa här på vår webbplats. Vi skickar också ut nyhetsbrev varje vecka med senaste nytt.

Sjöfartstidningen ges ut av Svensk Sjöfarts Tidnings Förlag AB, som har säte i Göteborg och är helägt av Föreningen Svensk Sjöfart.

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.