Myndigheter

Tre fartyg nära kollision utanför Göteborg 

Tillbud. En farlig gir från ett bulkfartyg som legat för ankar utanför Göteborg höll på att sluta med en kollision med en tanker och en bunkerbåt i mitten av november, men tack vare handlingskraftiga befäl undveks kollisionen. Ansvarigt befäl på bulkfartyget har nu blivit bötfällt.

Tank

Stororder till FKAB

Nybyggnad. FKAB Marine Design har fått ett nybyggnadsprojekt från en europeisk redare som består av en beställning på fyra MR-tankfartyg om 41.000 dwt.

Folk/företag

Festen är över

Evenemang. Inslagen på årets Sjöfartsentusiastdag täckte sådant som gigantiska momspålagor på skeppsmäklare och fortsatt frustration kring gränspolisens visering av sjömän. Dessutom att sötebrödsdagarna nu verkar vara över för linjesjöfarten.

Haveri

Rederiet: Vi vill be om ursäkt

Bärgning. Marco Polo bogserades under torsdagsmorgonen till Karlshamn dit hon ankom vid 10-tiden. Under dagen uttalade sig rederiet för första gången sedan olyckan vid en pressträff.

  • Två dömda för Marco Polos grundstötning