Läs senaste numret gratis!

Gratisläsning: Vi bjuder just nu på läsning av nr 8 av Sjöfartstidningen. Där kollar vi in den svenskkontrollerade orderboken, som är mer välfylld än på länge – på ett år har antalet fartyg i order ökat med 70 procent.

Regelverk

Han utreder sjöfartens konkurrenskraft

Regeringsuppdrag. Strax före sommaren tillsatte regeringen en utredning för att stärka svensk sjöfarts konkurrenskraft och öka antalet svenskflaggade fartyg. Utredaren Rikard Engström har nu bokat in träffar med ett stort antal aktörer som ska få möjlighet att ge sin bild av dagens system och behovet av förändringar.