Strejkhot skjuts upp

14 dagar. Arbets- och näringsministeriet i Finland har utnyttjat den lagstadgade möjligheten att skjuta upp den strejk som Finlands Skeppsbefälsförbund varslat om inom utrikessjöfarten.

Wärtsilä köper Transas

Vision. Genom köpet av Transas vill Wärtsilä försnabba införandet av ett ekosystem som är digitalt anslutet genom hela leveranskedjan via säkra, smarta och molnbaserade applikationer.

Sjöbefälsutbildningen vs learning how to do

Debatt. Sjökapten Jan Horck, med ett förflutet bland annat inom WMU, skriver i en debattartikel att sjöbefälsutbildningen i riket inte har greppat att utbildningen främst är en yrkesutbildning och bör så förbli.16

Sternös haveri utrett

Rapport. Statens haverikommission (SHK) konstaterar i sin haverirapport att ingenting kunde rädda Sternö under de aktuella omständigheterna.

Vill ha fossilfria vägfärjor

Analys. Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att se över vad som krävs för att göra bland annat lotsbåtar och vägfärjor fossilfria.