Få fall av fylla

Positivt. Kustbevakningen hittade få fall av misstänkt sjöfylleri under de kontroller som förra året fokuserades extra på handelsfartyg i svenska hamnar. Nu redovisar myndigheten det sammanlagda resultatet.

Lastägarnas roll i överflyttning

Hinder och möjligheter. En pågående IVL-studie söker bland annat orsaker till varför sjöfartens andel av transporterna inte ökar. Nyligen samlades transportköpare, rederier, speditörer och forskare på en workshop för att diskutera ämnet.

Concordia städar stränder

Skräpplockning. Concordia Maritime vill öka medvetenheten om problemet med nedskräpning av haven. I helgen samlade företaget ihop ett stort antal frivilliga som hjälptes åt att städa i Göteborgs skärgård.