Smarta lösningar blev belönade

Belöningsdagen. Under torsdagen arrangerade Stiftelsen Sveriges Sjömanshus årets belöningsdag på Hotell Hasselbacken i Stockholm, det på stiftelsens 50-årsdag. Totalt delades 44 belöningspris ut om totalt 681.000 kronor.

Politik

”Ett stort behov av sjöfartsreformer”

Lista. Avskaffad stämpelskatt och finansiering av nya isbrytare med statliga medel är två av punkterna i den sjöfartsagenda som Föreningen Svensk Sjöfarts vd Anders Hermansson presenterade under föreningens årsmötesseminarium på torsdagen.

Oljesanering skalas upp i Göteborg

Oljeutsläpp. En överbunkring i Göteborgs södra skärgård i onsdags i förra veckan har orsakat ett oljeutsläpp som fortsätter att skapa problem i skärgården. Nu har Kustbevakningen skalat upp saneringsinsatsen. 

RoRo

Ny linje mellan Göteborg och Zeebrugge

Godslinje. Ytterligare en ny fartygslinje börjar trafikera Göteborgs hamn. Rederiet UECC kommer från och med den här veckan att transportera fordon och annan rullande last till och från det centraleuropeiska godsnavet Zeebrugge.

Miljö

DNV tar fram koldioxidfri färdplan

Klimat. Det norska klimat- och miljödepartementet har gett klassificeringsföretaget DNV och dess partners i uppdrag att utveckla en färdplan för införandet av hållbara koldioxidfria bränslen i Norden. Bland deltagarna finns Chalmers och IVL Svenska Miljöinstitutet.