Miljö

Nu ska färjan till Koster elektrifieras

Konvertering. Under hösten kommer arbetet med att elektrifiera och förlänga Koster Marins färja Kostervåg inledas. Satsningen har blivit möjlig genom ett stöd på 9 miljoner från Klimatklivet. Projektet är den första svenska ordern för Echandia Marine.

Ny gång- och cykelbro beslutad i Göteborg

Brobyggen. I slutet av förra veckan fattade kommunfullmäktige i Göteborg beslut om att bygga en gång- och cykelbro över älven. Beslutet förväntas få liten påverkan för sjöfartens passage, men kan få stora konsekvenser för älvtrafiken.

Miljö

ICS föreslår global koldioxidavgift

Förslag. International Chambers of Shipping (ICS), som representerar världens nationella rederiföreningar och över 80 procent av världshandelsflottan, har tagit fram ett omfattande förslag till IMO om ett internationellt system för en koldioxidavgift för utsläpp från sjöfarten.

Färjetrafik

Premiär för Hansa Destinations

Premiär. Under måndagen invigdes Gotlandsbolagets nya färjelinje mellan Nynäshamn och Rostock. Närvarande i terminalen i Nynäshamn var bland annat miljö- och klimatminister Per Bolund (MP). Bolagets vd Håkan Johansson ser stora miljövinster med satsningen.