Färjelinjerna lyfter Stena AB

Backar. Stena AB redovisar ett resultat före skatt på 1,3 miljarder kronor för 2017, vilket är nästan en miljard sämre än fjolårets resultat.

2020 – förändring utan motstycke

Avvägningar. Inför 2020 väntar många och svåra val för både fartygsoperatörer och bunkerbransch, det förutspådde Iain White på Exxon Mobil på onsdagens tekniska seminarium hos Northern Energy & Supply.

Vinden får fart på Grace

Visades upp. Viking Grace är det första kryssningsfartyget i världen med rotorsegel – en nygammal metod som spar bränsle och minskar utsläpp. På onsdagen visades satsningen upp.  

Varm sommarluft smälter istäcket

Isläget. Västra delen av norra Kvarken är nu öppen för trafik efter vinteruppehållet. Issmältningen går nu snabbt på flera håll, medan det på andra fortfarande råder vinterförhållanden för sjöfarten.

Bantat bilfartyg belönades

Lättade. Bilfartyget Siem Cicero gick ned 200 ton i vikt genom att stålet i tre bildäck ersattes med kompositmaterial. Nu har färjan fått innovationspris.

Ett steg närmare för Malmporten

Dom. Muddermassorna från projekt Malmporten ska delvis användas till nya hamnytor i Luleå. Detta har mark- och miljööverdomstolen nu beslutat. 

Ny förstudie om MRV

Osäkerhet. Vissa metoder som används för att mäta koldioxidutsläppen, som den nya MRV-lagstiftningen kräver, ger ett osäkert resultat, visar en Lighthouse-förstudie.