Svenska skeppshypotek under lupp

Granskas. Riksrevisionen anser att Svenska skeppshypoteks verksamhetsform ger begränsad insyn och liten möjlighet till statlig styrning och därför bör ses över.

Bore säljer Bore Bank

Såld. Bore säljer roro-fartyget Bore Bank till Smyril Line, som redan har ett systerfartyg i flottan.

Trafikrestriktioner till helgen

Isbrytning. Den 7 december träder trafikrestriktioner i delar av Bottenviken i kraft. I år visar prognoserna på att det kan bli en normal vinter där trafikrestriktioner kan gälla i stora delar av landet.