Rix Emerald avvek utan lov

Rix Emerald. Fartyget som fick problem med maskin och inte kunde stanna för att invänta broöppning i Göta älv, avvek olovligen, i icke sjövärdigt skick och lämnade svenskt farvatten.

BRP ute på egen konvoj

Lock och pock. Bunkerrederiet BRP fortsätter att jobba med rekryteringsinsatser genom att visa upp sig och sina fartyg för skolelever och allmänhet. ”Vi har en egen liten konvoj”, säger rederiets vd Mattias Petersson.

Hallå där Lars Johanson!

Samlade klustret. Förra veckan höll Svenska Skeppshypotek sitt årliga branschmöte där deltagarna kan knyta kontakter, äta, mingla och lyssna på Leif Pagrotsky som talade om handelskrig och Brexit. 

Stena Line rundar upp

Gratis sjukvård. Stena Line stöder Mercy Ships arbete genom att runda upp den summa som samlas in när en halv miljon passagerare rundar upp sina inköp ombord i oktober.

Rapport visar brister i arbetsmiljön

Skärpning krävs. Arbetsmiljön på svenska fartyg är överlag god, men Transportstyrelsens färska undersökning visar att arbetsmiljön ombord på flera punkter inte lever upp till de nya föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö. 

Baltic Carrier drogs flott

Sov. Den alkoholpåverkade befälhavaren på det grundstötta fartyget somnade innan han skulle gira, men säger sig inte fatta varför.

Elfärjan Elvy är äntligen i Sverige

På Öckerö. Västtrafiks nya färja Elvy har bogserats från varvet i Finland till Ö-varvet på Öckerö där hon ses över innan hon slutligen kan levereras till Västtrafik och sättas in i älvtrafiken i Göteborg.

Minskat matsvinn på Mariella

Snabbt resultat. På bara fyra månader lyckades Viking Line i ett pilotprojekt minska matsvinnet på färjan Mariella med 27 ton, motsvarande 70.000 portioner. Det svinn som kvarstår används för biogastillverkning.

Bunkrade LNG i Södertälje

Bunkring. Ternsund har bunkrat LNG från Kairos i Södertälje. På tre år har möjligheterna att bunka LNG förbättrats dramatiskt, anser Tryggve Möller.

Hjältar fick IMRF-priser

Livräddare. International Maritime Rescue Federation har delat ut 2019 år priser till personer och organisationer som individuellt eller tillsammans har gjort berömvärda räddningsinsatser.