Myndigheter

Arbetet med ny avgiftsmodell har inletts

Avgifter. VTI har inlett ett arbete med att ta fram förslag till nya modeller för Sjöfartsverkets avgifter, skriver myndigheten i ett pressmeddelande. Förslagen ska bidra till ökade miljö- och klimatnyttor och en harmonisering med svenska hamnars avgifter.

Kultur

400 år med Göteborgs hamn

Extra helgläsning. Under 2020 är det exakt 400 år sedan Göteborgs hamn grundades, ett år före staden. Då var det knappast någon som trodde att det var starten för Skandinaviens största hamn. Se de unika bilderna från hamnens historia.