El ombord med vindkraft

Nytt projekt. Efter omfattande tester med rotorsegel inleder Bore nu ett samarbetsprojekt för att med hjälp av vindkraft alstra elenergi ombord på fartyg.

KD: Jaga utsläppen – inte transporterna

Debatt. KD ger sig in i debatten om sjöfartens utsläpp och framhåller att sjöfarten i jämförelse med andra trafikslag är mycket effektiv och att transporterna sker med en förhållandevis liten energiförbrukning.

”Jämför äpplen med päron”

Utsläppsdebatt. Medieveckan inleddes med mycket fokus på inrikessjöfartens utsläpp av växthusgaser. Den officiella siffran för utsläppen är nu betydligt högre än tidigare, vilket beror på ett nytt sätt att räkna.