Ek-Stream har lämnat varvet

Levererad. I morse seglade Ektanks nybygge Ek-Stream varvet i Kina. I förra veckan lämnade varvet över tankern till rederiet och hon fick sin norska flagga.

Nybygge till Lundqvist

Aframax. Lundqvist-gruppen har tagit leverans av sin sjätte aframaxtanker från Sumitomo, som har fått det inom rederiet traditionsrika namnet Lancing.

"Kina är viktigt"

Ser bra ut. Maritime Insight-experter ser att tonnageutbudet inom många segment inom sjöfarten kommer att ligga nära den globala handelsutvecklingens efterfrågan. 

Dubbeldop i Kina

Dop. Sirius Shippings produkt- och kemikalietankfartyg Saturnus och Mercurius har döpts vid varvet i Kina.

Isbrytare på agendan

Isbrytare. Sverige står inför viktiga beslut om isbrytarflottans framtid framgick det på seminarium arrangerat av KÖMS.

Antonia byter ägare

Utvidgar. Prima Shipping köper torrlastfartyg på 4.000 dwt, men är fortfarande huvudsakligen verksam inom nischen 1.200 till 3.500 ton.

VSS tvingas böta

Böter. Viking Supply Ships tvingas betala ett vite om 600.000 kronor till Nasdaq Stockholms Disciplinnämnd för försenad rapport.  

ShoreLink utbildar hamnarbetare

Behöver folk. ShoreLink ska utbilda hamnarbetare i Piteå och Luleå. ”Vår verksamhet växer och vi vill säkerställa att vi har tillgång till kompetent personal”, säger bolagets vd.

Sniffar svavel i Öresund

Sniffer. En sniffer är nu i bruk på Öresundsbron och ska hjälpa Transportstyrelsen att åtgärda fusk med alltför hög svavelhalt i bränslet.

Nya Göta älv-färjan heter …

Avgjort. Västtrafiks namntävling är över. Det blir inte en Elvis, ej heller Laddkrabban eller Kilovatten som i vinter börjar köra på el över Göta älv. 1