Antonia byter ägare

Utvidgar. Prima Shipping köper torrlastfartyg på 4.000 dwt, men är fortfarande huvudsakligen verksam inom nischen 1.200 till 3.500 ton.

VSS tvingas böta

Böter. Viking Supply Ships tvingas betala ett vite om 600.000 kronor till Nasdaq Stockholms Disciplinnämnd för försenad rapport.  

ShoreLink utbildar hamnarbetare

Behöver folk. ShoreLink ska utbilda hamnarbetare i Piteå och Luleå. ”Vår verksamhet växer och vi vill säkerställa att vi har tillgång till kompetent personal”, säger bolagets vd.

Sniffar svavel i Öresund

Sniffer. En sniffer är nu i bruk på Öresundsbron och ska hjälpa Transportstyrelsen att åtgärda fusk med alltför hög svavelhalt i bränslet.

Nya Göta älv-färjan heter …

Avgjort. Västtrafiks namntävling är över. Det blir inte en Elvis, ej heller Laddkrabban eller Kilovatten som i vinter börjar köra på el över Göta älv. 1

OHS välkomnar rådet

Hamnrepresentant. Piteå Hamns vd Ulrika Nilsson tror att initiativet till ett godstransportråd sänder signaler om att man tar transportutmaningarna på allvar.