Bantat bilfartyg belönades

Lättade. Bilfartyget Siem Cicero gick ned 200 ton i vikt genom att stålet i tre bildäck ersattes med kompositmaterial. Nu har färjan fått innovationspris.

Ett steg närmare för Malmporten

Dom. Muddermassorna från projekt Malmporten ska delvis användas till nya hamnytor i Luleå. Detta har mark- och miljööverdomstolen nu beslutat. 

Ny förstudie om MRV

Osäkerhet. Vissa metoder som används för att mäta koldioxidutsläppen, som den nya MRV-lagstiftningen kräver, ger ett osäkert resultat, visar en Lighthouse-förstudie. 

Strejkhot skjuts upp

14 dagar. Arbets- och näringsministeriet i Finland har utnyttjat den lagstadgade möjligheten att skjuta upp den strejk som Finlands Skeppsbefälsförbund varslat om inom utrikessjöfarten.

Wärtsilä köper Transas

Vision. Genom köpet av Transas vill Wärtsilä försnabba införandet av ett ekosystem som är digitalt anslutet genom hela leveranskedjan via säkra, smarta och molnbaserade applikationer.

Sjöbefälsutbildningen vs learning how to do

Debatt. Sjökapten Jan Horck, med ett förflutet bland annat inom WMU, skriver i en debattartikel att sjöbefälsutbildningen i riket inte har greppat att utbildningen främst är en yrkesutbildning och bör så förbli.47