Säkerhet

Misstänkta brott rapporteras inte efter HD-dom

Läggs ner. Efter en dom i Högsta domstolen lägger åklagare ner Kustbevakningens utredningar om misstänkta brott med farligt gods till sjöss, och därför uppmanar Kustbevakningens ledning kustbevakarna att inte heller rapportera sådana brott, skriver två forskare i Svenska Dagbladet.

Upprop om sjöfartsstöd

Namninsamling. Det pågår omfattande opinionsbildning för fler stödåtgärder till den svenska sjöfarten för att bromsa effekterna av coronakrisen. Nu går sjöfolks- och befälsfacket samman i ett upprop.

Arbetsmarknad

Eleverna vann en dag till havs

Seglats. I höstas deltog de i ett lotteri i en kampanj för att locka fler unga till jobb inom sjöfarten. I mitten av maj kom belöningen, en seglats i Göteborgs skärgård, där skolungdomarna bland annat fick lära sig att sätta segel och knyta knopar.