Färjetrafik

Stena Ebba är levererad

Leverans. Under måndagen genomfördes en ceremoni i Kina för att markera överlämningen av Stena Ebba från Stena RoRo till Stena Line, den andra förlängda E-Flexerfärjan för rederiets Polentrafik.

Helge bogserad till Esbjerg

Olycka. Erik Thun AB:s torrlastfartyg Helge ser ut att blivit räddat. Fartyget hotade att sjunka i Nordsjön efter en kollision i fredags, men nu har fartyget bogserats in i hamn.

Haveri

Stena Scandica är i hamn

Fartygsbrand. Under tisdagsförmiddagen anlände den branddrabbade färjan Stena Scandica till Nynäshamn efter ett dramatiskt dygn. Fartyget var hotande nära att driva på grund på Fårö efter en blackout som inträffade efter branden. Inga personer ska ha skadats.

Kultur

Nederländerna lämnar ut vrakfynd till Sverige

Vrakfynd. Under sommaren har ett antal föremål fraktats från Nederländerna till Marinmuseum i Karlskrona. Det handlar om bärgade föremål från vraket av det svenska örlogskeppet Prinsessan Sophia Albertina som sjönk utanför Nederländerna 1781 och som hittades 1989.