Ekobonus och hamnar

Seminarium. Bland annat Ekobonus-systemet och hamnarnas tillväxt stod på agendan under torsdagens sjöfartsseminarium.  

Team Lines ger upp

Lägger ner. Team Lines ser ingen möjlighet att fortsätta med sin verksamhet under rådande förhållanden som beskrivs som ohållbara.