Olycka

Bogserbåt fortsatt kvar vid grundet

Grundstötning. Bogserbåten Pampus som gick på grund i Västerbotten i förra veckan ligger fortsatt kvar på platsen med kraftig slagsida. Kustbevakningen har avslutat sitt miljöräddningsuppdrag, men samtidigt pågår en utredning om misstänkt vårdslöshet i sjötrafik.

Säkerhet

Sjömän ges rätt att vägra Röda havet

Attacker. Enligt en nyligen gjord IBF-överenskommelse kan sjömän vägra att segla på fartyg som passerar Röda havet. Och idag är det tre månader sedan bilfartyget Galaxy Leader kapades, vilket uppmärksammas i ett gemensamt uttalande från branschen.

Miljö

Riksrevisionen granskar sjöfartens utsläpp

Havsmiljö. Gör staten tillräckligt för att påverka sjöfartens miljöbelastning? Frågan kan få ett svar då Riksrevisionen nu har börjat granska statens insatser för att minska sjöfartens utsläpp av skadliga ämnen i havet. Fokus ligger på utsläpp av skrubbervatten och utsläpp av lastrester från tankar.

Arbetsmarknad

Ny arbetsgivarorganisation startar upp

Avtal. När kollektivavtalen löper ut om ett år avser nystartade Sveriges Rederiorganisation att teckna egna avtal med fackförbunden för sina medlemsrederier. Visionen är att modernisera dagens kollektivavtal och på sikt skapa en attraktiv sjöfartsnäring.