En ljus framtid väntar

Volatil. Även om tankermarknaden går upp och ner tror Kim Ullman, vd på Concordia Maritime, att de närmaste åren blir väldigt goda för rederiet. 

Nytt späckat nummer ute nu!

Nytt nummer. I nr 4/2019 tar vi tempen på den åländska sjöfarten. Dessutom presenterar vi Sirius Shippings två stoltheter Mercurius och Saturnus, bland mycket annat.

Många fler sökande till logistikprogram

Fick facit. Utbildningssekreterare Mattias Bingerud och övriga på Chalmers som har arbetat för att få fler sökande till logistikprogrammet har nu fått sina förväntningar överträffade, visar ansökningsstatistiken.

Få fall av fylla

Positivt. Kustbevakningen hittade få fall av misstänkt sjöfylleri under de kontroller som förra året fokuserades extra på handelsfartyg i svenska hamnar. Nu redovisar myndigheten det sammanlagda resultatet.

Lastägarnas roll i överflyttning

Hinder och möjligheter. En pågående IVL-studie söker bland annat orsaker till varför sjöfartens andel av transporterna inte ökar. Nyligen samlades transportköpare, rederier, speditörer och forskare på en workshop för att diskutera ämnet.

Concordia städar stränder

Skräpplockning. Concordia Maritime vill öka medvetenheten om problemet med nedskräpning av haven. I helgen samlade företaget ihop ett stort antal frivilliga som hjälptes åt att städa i Göteborgs skärgård.