Myndigheter

Sjöfartsverket begär ökade anslag

Plan. Sjöfartsverket behöver öka sina intäkter och begär en anslagshöjning på 220 miljoner kronor per år. Man vill också att staten tar ansvar för de nya isbrytarna. Det framgår när myndigheten presenterar sina behov i en ny treårsplan.