Björn Garberg är nationell samordnare för inrikes sjöfart och närsjöfart på Trafikverket. Arkivbild.

Fotograf: Lars Andersson

Kategori: Politik

Nationella samordnaren får förlängt uppdrag

Trafikverkets uppdrag som nationell samordnare för inrikes sjöfart och närsjöfart förlängs till 2027. Det meddelar regeringen idag onsdag.

Regeringen förlänger uppdraget till Trafikverket i de delar som fokuserar på sjöfartens omställning till fossilfrihet samt ökad överflyttning till sjöfart för att bidra till ökad intermodalitet i godstransportsystemet.

– Sjöfarten spelar en central roll i omställningen av transportsystemet. Samordnarens roll är att främja en snabb och effektiv omställning så att fartygsflottan kraftigt minskar sina utsläpp av växthusgaser. Det är ett viktigt steg i transportsektorns omställning och för att nå hela vägen ner till nettonollutsläpp, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokthari i ett pressmeddelande.

Etablera samverkansplattform

En ny uppgift för samordnaren blir enligt regeringen att etablera en samverkansplattform med relevanta offentliga aktörer, till exempel på lokal och regional nivå, för att utveckla former för innovationsupphandlingar som kan påskynda sjöfartens omställning till fossilfrihet samt elektrifiering.

Vidare ska Trafikverket fortsatt föra dialog med hamnar, rederier, transportköpare och andra berörda aktörer för att stötta arbetet med att etablera gröna sjöfartskorridorer.

Sedan oktober 2021 är det Björn Garberg som har uppdraget som nationell samordnare. Uppdraget består av ett antal deluppdrag och ska slutredovisas senast 30 juni 2027.

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.