• Närsjöfarten en möjlighet i omstarten av EU

    Många sjöfartsnostalgiker pratar ofta om de tider när det mesta av Sveriges gods gick längs med våra kuster. Det kan kännas länge sedan. Med en av EU:s längsta kuster och som en nation som är starkt beroende av vår export...

  • Ett år av intensivt arbete

    Nu har jag arbetat ett år som nationell samordnare för inrikes- och närsjöfart på Trafikverket. Det har varit ett minst sagt intensivt arbete med många möten med aktörer både i näringen, kommunföreträdare och andra myndigheter. Engagemanget för sjöfarten är stort...