Stena Transit på ingång till Hoek van Holland utanför Rotterdam efter resa från Killingholme i England.

Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Ekonomi

Ännu ett starkt år för Stenakoncernen

Det blev en vinst på 2,9 miljarder kronor för Stena AB när nu koncernen offentliggjort sin årsrapport för 2023. Sånär som skillnaden för vinsten från en fartygsförsäljning levererade koncernen i stort samma vinst ifjol som år 2022.

Stenakoncernens resultat före skatt uppgick till 2.916 miljoner kronor jämfört med 3.534 miljoner kronor under 2022, inklusive resultat från försäljning av anläggningstillgångar och verksamheter om –74 miljoner kronor respektive 508 miljoner kronor under 2022. Det skriver Stenakoncernen i sin årsrapport som publicerades under torsdagen.

– Under 2023 har vår diversifierade affärsmodell återigen visat sig motståndskraftig i en omvälvande global värld. Den finansiella utvecklingen har varit stark och likviditeten har utvecklats positivt. Stenakoncernen står stabilare än någonsin, säger Stena AB:s vd Dan Sten Olsson i årsrapporten. 

Källa: Stena AB:s årsrapport 2023

Stena Line överträffade förväntningarna

Trots utmaningar präglade av hög inflation, lågkonjunktur och krig i närområdet lyckades Stena Line leverera ett resultat som enligt rapporten överträffade förväntningarna. Under 2023 lyckades Stena Line öka resandevolymerna på passagerarsidan trots den sämre konjunkturen, men på fraktsidan har efterfrågan minskat likt föregående år. Att Stena Line satsat på ropax-fartyg som erbjuder transport av både frakt och passagerare ger en ökad flexibilitet och har bidragit till att rederiet kunnat ta marknadsandelar.

– Den främsta anledningen är att vi har byggt in motståndskraft och flexibilitet i verksamheten som ett resultat av de åtgärder och anpassningar vi genomförde i samband med pandemin, säger Stena Lines vd Niclas Mårtensson i årsrapporten. 

Toppresultat för Stena Bulk

Stena Bulk levererat det bästa operationella resultatet någonsin under 2023, beroende på att marknaderna för sjötransporter av olja och kemikalier hållit i sig med en hög efterfrågan. Sanktioner mot rysk olja har gjort att oljelagren legat på låga nivåer. Den höga efterfrågan som ledde till brist på fartyg i kombination med förändrade transportmönster, gynnade Stena Bulk och andra tankrederier.

– Det är dock viktigt att betona att Stena Bulks framgångar under det senaste året också är ett resultat av att vårt skickliga team ständigt levererar bra resultat, tänker långsiktigt och prioriterar kundnöjdhet, säger Erik Hånell, vd på Stena Bulk i rapporten.

Bra år även för Stena Drilling

Med hela sin borrfartygsflotta i drift levererade Stena Drilling ett starkt år 2023.

– Vi har haft ett mycket bra år med stora globala energiföretag som visat sitt förtroende för oss. Det visar att vårt fokus på hög prestanda, strikta säkerhetsrutiner och insatser för att minska miljöpåverkan lönar sig. Jag är stolt över att vi tillhör de utvalda operatörerna nu när marknaden expanderar, säger Erik Ronsberg, vd på Stena Drilling i årsrapporten.

E-flexern stärker Stena RoRo

Stena RoRos resultat för 2023 stärktes av de senaste årens leveranser av Stena E-flexerfärjor som nu är i drift och genererar stabila intäkter. De senaste årens marknadsutveckling innebär att betydligt högre hållbarhetskrav ställs på fartygen vilket gynnar Stena RoRo. Bolaget har hittills 13 bekräftade ordrar på E-flexer-fartyg. Nio av dessa har levererats och ytterligare två levereras under 2024.

– Våra hybridfartyg Stena E-flexers ger oss konkurrensfördelar och ökad lönsamhet. Hur bra fartyget presterar utifrån ett miljöperspektiv kommer att vara den bärande parametern för lönsamhet i framtiden, säger Per Westling, vd för Stena RoRo i årsrapporten.

i rapporten framgår det vidare att Koncernens managementbolag Northern Marine levererade ett förbättrat resultat 2023, tack vare en fortsatt tillväxt i den globala efterfrågan på LNG-frakt och expansion inom offshore och förnybar energi. Northern Marine managerar idag 91 fartyg för andra rederier.

Hela koncernens årsredovisning finns att läsa här.


FAKTA: Stena AB år 2023:
Totala intäkter:
54.959 MSEK
Resultat före skatt: 2.916 MSEK
Anställda: 17.400
Bostäder och lokaler: 28.900
Fartyg, inklusive nybyggen: 131

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.