M/S Eckerö.

Fotograf: Rederiaktiebolaget Eckerö

Kategori: Ekonomi

Passagerarrekord för Eckerö i mars

Rekordmånga passagerare, omfattande renoveringar och ett rorofartyg som har sålts. Om detta handlar Rederi AB Eckerös första kvartalsrapport i år.

I början av året dockades både M/S Finlandia och M/S Eckerö på varvet i Landskrona för omfattande renoveringar, vilket ledde till 13 procent färre avgångar under första kvartalet i år jämfört med samma period förra året. Det uppger Rederiaktiebolaget Eckerö i sin kvartalsrapport.

För rederiets fartyg som trafikerar linjen Finland–Estland minskade antalet passagerare med 15 procent och antalet fraktenheter minskade med 6 procent jämfört med första kvartalet 2023.

Dockningar påverkade passagerarantalet

På linjen Åland–Sverige minskade antalet passagerare under första kvartalet med 2 procent jämfört med samma period förra året. Det lägre totala passagerarantalet under första kvartalet beror enligt rederiet på dockningarna under januari och februari. Under mars reste rekordmånga på båda linjerna.

På linjen Finland–Estland reste 156.616 passagerare (tidigare rekord från mars 2019 var 129.303 passagerare) och på linjen Åland–Sverige reste 69.233 passagerare (tidigare rekord från mars 2016 var 65.248 passagerare).

M/S Shipper har sålts

Den 22 januari genomförde dotterbolaget Eckerö Shipping den tidigare avtalade försäljningen av rorofartyget M/S Shipper till den nya ägaren Norwest Shipmanagement AS. Köpeskillingen var 4,5 miljoner euro och resultateffekten blev 3,2 miljoner euro. Företagets återstående rorofartyg, M/S Transporter, är uthyrd till DFDS på Nordsjön.

Den totala omsättningen för bolaget minskade med 8 procent till 36,3 miljoner euro under det första kvartalet. Företagets totala kostnader minskade med 0,7 miljoner euro under första kvartalet 2024 jämfört med motsvarande period förra året. Merparten av minskningen förklaras med att bunkerförbrukningen blev 17 procent lägre än första kvartalet föregående år. Från och med 2024 omfattas även sjötrafiken av EU:s utsläppshandel och under första kvartalet var kostnaden för utsläppsrättigheterna 0,5 miljoner euro, enligt kvartalsrapporten.

Rörelseresultatet uppgick till -4,3 miljoner euro under det första kvartalet i år (att jämföra med -5,4 miljoner euro samma period förra året). Justerat för försäljningen av M/S Shipper blev rörelseresultatet -7,5 miljoner euro.

Tror på stabilt år

Under rubriken ”Framtidsutsikter” meddelar Rederiaktiebolaget Eckerö att företaget förväntas leverera ett stabilt resultat under 2024. Det geopolitiskt instabila läget skapar fortsatt osäkerhet. Bunkerpriset är på en hög nivå och man noterar också infasningen av sjöfarten i EU:s handelssystem för växthusgaser. Värdet på den svenska kronan i förhållande till euron är svag och situationen på den finska arbetsmarknaden är fortsatt spänd, påpekar bolaget, och dessa faktorer kan ha stor påverkan på resultatet.

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.