Under ceremonin avtäckte hamnens vd Göran Eriksson, kommunstyrelsens ordförande Jonas Attenius, Sjöfartsverkets tillförordnade generaldirektör Joel Smith och infrastrukturminister Andreas Carlsson en mässingsskulptur.

Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Hamn/Logistik

Miljardprojektet Skandiaporten är igång

Under måndagen invigdes arbetet med att fördjupa farleden in till Göteborgs hamn genom projektet kallat Skandiaporten. Bland annat besöktes Skandiahamnen av infrastrukturminister Andreas Carlson (KD).

I strålande solsken och i det närmaste obefintlig vind genomfördes en ceremoni under måndagen för att ta ett symboliskt första spadtag i farledsfördjupningsprojektet kallat Skandiaporten. Under invigningen avtäckte hamnens vd Göran Eriksson, kommunstyrelsens ordförande Jonas Attenius, Sjöfartsverkets tillförordnade generaldirektör Joel Smith och infrastrukturminister Andreas Carlsson en mässingsskulptur som tagits fram av konstnärerna Rosita och Örjan Johnsson.

– Varje mässingspåle vi ser här har inristade svarta linjer som tillsammans står för de 1.500 bankpålar som ska slås ner i marken här i Skandiahamnen för att stötta den 700 meter långa kajen, sa Göran Eriksson under sitt tal.

Smygstartade i februari

Skandiaporten är ett samverkansprojekt mellan Sjöfartsverket, Trafikverket och Göteborgs hamn som inleddes 2019. Arbetena med farledsfördjupningen smygstartade redan i februari genom markarbeten i Skandiahamnen. Hela projektet är indelat i två etapper där den första omfattar förstärkning och ombyggnad av kajen för att den inte ska riskera att rasa ner i vattnet när muddringsarbeten sedan inleds under den andra etappen. Den består i sin tur av en fem kilometer lång fördjupning av farleden.

Det rör sig om ett muddringsbehov på totalt cirka 11 miljoner kubikmeter muddermassor, vilket ökar maxdjupet för fartygets djupgående från dagens 13,5 till 16,5-17,5 meter.

– Det betyder oerhört mycket för oss, men framför allt betyder det mycket för svenskt näringsliv och exportindustrin som använder sig av Göteborgs hamn i stor utsträckning, säger Göran Eriksson till Sjöfartstidningen.

  • Sjöfartsverkets tillförordnade generaldirektör Joel Smith och Göran Eriksson, vd i Göteborgs hamn. Foto: Christopher Kullenberg Rothvall
  • Bostads- och infrastrukturminister Andreas Carlson (KD). Foto: Christopher Kullenberg Rothvall

Ett miljardprojekt

Det gemensamma projektet Skandiaporten är kostnadsbedömt till 2,5 miljarder kronor och fördelas lika mellan Sjöfartsverket och Trafikverket. Hela projektet beräknas vara klart kring årsskiftet 2027/28.

Bostads- och infrastrukturminister Andreas Carlson (KD) poängterade också projektets stora betydelse för Sverige, även om han mer ser fram emot invigningen än det första spadtaget.

– Jag tycker det är mycket roligare med invigningar än första spadtag, även om det förstås är viktigt med den här typen av högtidlighållande av arbetet som lagts ner fram till den här dagen, säger han till Sjöfartstidningen på plats och fortsätter:

– Det här kommer att vara viktigt för Sverige och hela Skandinavien. Det är inte bara Sveriges viktigaste hamn, utan även för många av våra grannländer. Därför är det också viktigt i det säkerhetspolitiska läge som vi befinner oss i när det kommer till att höja beredskapen och förmågan, så är det här en viktig och angelägen satsning, säger han.

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.