Finns dina kunder i det maritima klustret?

Då är Sjöfartstidningen en effektiv kanal för dig och ditt företag. Varje månad trycker vi drygt 4 000 exemplar av tidningen till våra prenumeranter och varje vecka har vi cirka 10 000 unika besök på vår hemsida.

Våra läsare finns på skolor, rederier och varv. Hos underleverantörer, skeppsmäklare och hamnar. På myndigheter, lobby- och intresseorganisationer.

Som annonsör har du goda möjligheter till profilering. Du kan välja att synas i den tryckta tidningen varje månad, i vårt nyhetsbrev varje vecka eller varför inte på vår hemsida eller direkt i läsarnas mobil, varje dag.

För priser, utgivningsformat och annonsformat: 

Eller kontakta vår säljare Micke Färlin, 0732-748744, [email protected]