Annonsera

Vill du göra affärer med den maritima världen?

Då är det första valet att göra det med Sjöfartstidningen som partner. Vi ger dig möjlighet att nå ut med din annons i tidningen eller digitalt. Oavsett vilket av våra medium du väljer befinner du dig i rätt forum för att visa vad du kan erbjuda.

Totalt arbetar över 100.000 personer inom sjöfartsklustret. Av dem är mer än 10.000 direkt sysselsatta på svenska fartyg. Vi är din kanal för att nå ut till sjöfarten med ditt budskap.

Våra läsare finns på ombord på fartyg, på rederikontor, på sjöbefälsskolor och varv. Du når också underleverantörer, skeppsmäklare, hamnar, sjöfartsmyndigheter, finansinstitut, försäkringsbolag, lobby- och intresseorganisationer samt beslutsfattare i sjöfartsfrågor för att nämna några ytterligare exempel.

Sjöfartstidningen är en oberoende tidning som har getts ut sedan 1905. Vi har ett svenskt perspektiv när vi rapporterar om sjöfart lokalt, regionalt och globalt. Vi ägs av branschorganisationen Föreningen Svensk Sjöfart.


Ladda ner vår utgivningsplan / Download our editorial schedule (PDF)
eller ta direkt kontakt med vår säljare
Micke Färlin, tel 0732-748744,
[email protected]