Regeringen har beslutat att ge tilläggsdirektiv till den pågående utredningen om havsbaserad vindkraft.

Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Myndigheter | Miljö | Vintersjöfart

Staten kan få peka ut platser för vindkraft till havs

I framtiden kan det bli enbart staten som kan avisera lämpliga platser för etablering av havsbaserad vindkraft. Det ska nu en utredning ta ställning till.

Idag kan företag som vill bygga vindkraft själva välja ut områden för havsbaserad vindkraft och sedan ansöka om att få bygga där i ett så kallat ”öppen dörr”-system. Men nu har regeringen beslutat att ge tilläggsdirektiv till den pågående utredningen om havsbaserad vindkraft för att utreda frågan. Det skriver regeringen i ett pressmeddelande under onsdagen.

Kan bli statens uppgift

Utredaren ska ta ställning till om Sverige på sikt bör övergå till ett system där tillståndsgivning till havsbaserad vindkraft enbart sker genom att staten anvisar lämpliga platser för etablering.

– Tillståndsprocesserna för havsbaserad vindkraft måste effektiviseras för att Sveriges elproduktion ska kunna byggas ut de närmaste åren. Ett öppen dörr-system har både för- och nackdelar. Tillståndsprocesserna behöver bli mer förutsägbara. Samtidigt måste hanteringen av vindkraftens effekter på motstående intressen som försvar, sjöfart, yrkesfiske, områdesskydd och artskydd tas i beaktning, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) i pressmeddelandet.

Sjöfartsverket har haft synpunkter

Utredningen om havsbaserad vindkraft tillsattes i maj 2023. Uppdraget är att analysera hur regelverket för användningen av havsområden vid etablering av vindkraft kan förbättras och hur tillståndsprövningen av vindkraft i Sveriges ekonomiska zon kan bli mer effektiv och tydlig.

Sjöfartsverket har flera gånger flaggat för att vindkraftsparker till havs kan ställa till med problem för sjöfarten och i synnerhet isbrytarna som rör sig över stora ytor över famförallt Bottenviken vintertid för att hitta de bästa och mest optimala vägarna genom isen.

I och med det utvidgade uppdraget förlängs utredningstiden till den 30 november 2024.

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.