• Slutet på en epok?

  Rubriken på denna blogg är onekligen klichéartad. Om en färja lämnar en linje innebär det väl ändå inte slutet på en epok? Eller kan det ändå vara så? Jag syftar på Tallinks svenskflaggade färja Galaxy, som på morgonen den...

 • Havet är en förenande länk

  Geografin är en faktor som givetvis starkt påverkar utformningen av transporter på olika håll i världen. Det är inte enbart kontinenterna som åtskiljs av havet. Även olika regioner har en geografi där fjordar, havsvikar och öar innebär utmaningar för transporter...

 • Omvärlden ger ändå hopp

  Naturligtvis påverkar kriget även världens sjöfart. I direkt anslutning till krigszonen, i Svarta havet, är situationen för besättningarna extremt farlig, och flera fartyg har inte kunnat ta sig därifrån.

 • När glaset inte går att krossa

  Sedan urminnes tider har det varit tradition att på olika sätt döpa fartyg för att önska välgång på haven för dess besättning, passagerare och last. Traditionen går flera tusen år tillbaka i tiden. Babylonierna sägs ha gjort det för 5.000 år sedan, liksom romarna, grekerna och egypterna. Heligt vatten, blod och vin var vanliga vätskor som hälldes på fartygens bog innan dagens sed med en flaska champagne såg dagens ljus i slutet av 1800-talet.

 • Något skevt i ekvationen

  För många sjömän och deras anhöriga kommer pandemin att ha mycket svåra konsekvenser länge än. ”Jag har testat positivt för covid-19 fyra gånger och mina omborduppdrag har ställts in tre gånger. Jag är den som försörjer min familj och mina föräldrar är arbetslösa, jag har varit utan arbete i nio månader. Jag hoppas att ni kan hjälpa mig.”

 • Det känns för jävligt

  Tidigt på luciamorgonen förra året rammade det brittiska bulkfartyget Scot Carrier av okänd anledning den danska maskindrivna pråmen Karin Høj mellan Ystad och Bornholm. Medan pråmen slog runt fortsatte Scot Carrier sin färd som om inget hade hänt, tills Sjöräddningen...

 • Året med sjöfart på allas läppar

  I Sverige hade vi ett eget Suez-kaos i miniformat i november när en sprängning i Göteborg av ett av Göta älvbrons fundament gick fel, vilket gjorde att farleden till Vänerhamnarna fick stänga i en vecka med en handfull fartyg i kö på Rivöfjorden.

 • De har hög pensionsålder

  Snart är vintern här och den svenska isbrytarflottan är åter ett år äldre. Den 19 december i år är det 48 år sedan Ale levererades. Vår näst äldsta statsisbrytare Atle fyllde 47 den 24 oktober. Frej är ett år yngre...

 • Så jobbar vi inte

  Detta skrivs på dagen 27 år efter Estonias förlisning. Igår offentliggjorde Sveriges Radio filmer från Haverikommissionens (SHK) undersökningar av Estoniavraket. Filmerna är fortfarande sekretessbelagda, eftersom SHK inte har granskat dem färdigt för att kunna garantera att bilderna inte visar mänskliga...

 • Vi är en art i ständig rörelse

  ”Briggen Charlotta seglar natt och dag genom aprilvårens regntjocka. Seglen på de båda fulltacklade masterna hänger för det mesta slaka och skrynkliga, vinden är fortfarande svag. Skeppets tunga kropp är djupt nedsjunken i sjön. En havets lastdragare, en vattenöknens kamel,...

 • Det nya normalläget

  Vad som blir det ”nya normala” inom färjetrafiken på norra Östersjön återstår att se. Kan efterfrågan på resor i närområdet rentav öka när det talas så mycket om ”hemester”? Tidigare existerande behov av att resa mellan länderna försvinner inte.

 • Osynlighetens pris

  Det är där, utom synhåll, som grova brott mot miljö och männi­skor pågår. Det är där sjöfartens namn dras i smutsen.

 • Överflyttning i sikte

  Med risk för att bli stämplad som ett bakåtsträvande fossil undrar jag om ytterligare en fast förbindelse över Öresund verkligen har så hög prioritet. Jag tycker dessutom att argumenteringen för en sådan rimmar illa med ambitionen att flytta över gods från land till sjö.

 • Nu kan det bara bliva bättre!

  2020 har varit ett Annus terribilis, ett förfärligt år, för alla människor.  Uttrycket användes redan på 1300- och 1400-talen då digerdöden skördade  cirka 25 miljoner människoliv, bara i Europa. Visserligen utspritt över många år. Men ändå, det finns likheter. Som...

 • Det finns alltid två sidor

  Preem drog i september tillbaka sin ansökan om nytt miljötillstånd för Preem-raff Lysekil. Planen med en utbyggnad hade varit att kunna omvandla svavelrik tjockolja till produkter med lägre svavelhalt, som diesel och bensin. Enligt företaget låg kommersiella orsaker bakom beslutet...

 • När en dykrobot rör om allt

  Sällan har en dokumentär rört om så ordentligt som i fallet med journalisten Henrik Evertssons serie ”Estonia – fyndet som ändrar allt”. De flesta kan storyn vid det här laget. Dykarteam tar sig ner till Estonias vrak med en undervattensrobot,...