Vill skapa en marin mötesplats.

Fotograf: Kompetenshuset Öckerö

Kategori: Forskning | Innovation

Framtidens bränslen i fokus på Öckerö-event

Genom att under en dag samla näringsliv, forskare och myndigheter till en seminariedag vill aktörer på Öckerö skapa ett samtal om sjöfartens omställning.

På det nya eventet Maritime Meet Öckerö som hålls 14 maj vill man undersöka hur den gröna omställningen inom den marina och maritima industrin kan nås och vad som krävs för att regelverk och investeringar ska ske i samma takt.

– Vi vill skapa en dag där vi har bjudit in forskare, innovatörer, regelsättare och slutanvändare för att få i gång en positiv dialog där vi ska förstå utmaningarna från respektive område, säger Kristian Ryberg som ingår i arrangörsgruppen för Maritime Meet Öckerö.

Vill bli återkommande

Ambitionen är att det här ska bli starten för ett årligt event som kan sätta ljuset på olika utmaningar och framtidsfrågor inom den maritima industrin. Som arrangör står Öckerö företagarförening och Öckerö kommun tillsammans med värdföretagen Bergs Propulsion, Ö-Varvet, ÖMC (Öckerö Maritima Center), Astrids Fiske och NSSLGlobal.

Forskare om framtidens bränslen

Den första delen av programmet fokuserar på forskning och innovation. Där kommer bland annat forskare från IVL, Chalmers och RISE berätta om utvecklingen inom alternativa bränslen, vindframdrift och elektrifiering av fartyg.        

– Det är så stort fokus på de här frågorna inom näringen nu just nu. Vi vill skapa en arena för informationsutbyte och öppna upp mellan olika kontakter, säger Kristian Ryberg.

Under dagen bidrar även representanter från Transportstyrelsen, Sjöfartsverket och Havs- och Vattenmyndigheten med sina perspektiv. Dessutom kommer ett antal företag från branschen att ge konkreta exempel på hur man jobbar med energiomställning.

Vilka hoppas ni kommer till eventet?

– Vi vill försöka nå beslutsfattare inom sjöfartsforskning, handelssjöfarten och civilförsvaret, men också aktörer inom fisket. Alla inom de här områdena berörs inom den gröna omställningen.

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.