Olycka

  • Fartygsbranden. Under söndagen lämnade det branddrabbade bulkfartyget Almirante Storni Göteborgs hamn för Lysekil där nu resten av den oskadade lasten kommer att lossas. Samtidigt tackar nu det tyska rederiet alla inblandade för hjälpen med branden.

  • Brand. Det 177 meter långa bulkfartyget Almirante Storni började brinna utanför Göteborg under lördagseftermiddagen med 17 personer ombord. Under tisdagen fortsatte bogserbåtar och Kustbevakningens största fartyg att pumpa stora mängder vatten över branden.

  • Olycka. Ett 130 meter långt lastfartyg från Nederländerna fick maskinproblem på torsdagsmorgonen och gick på grund vid Sandö i Ångermanälven. Kustbevakningen är på plats och arbetar med att minimera riskerna för att olja ska läcka ut i vattnet.

  • Dödsolycka. I slutet av mars omkom en matros i besättningen på ett bulkfartyg med Cypernflagg utanför Södertälje. Dödsorsaken var troligen syrebrist i ett slutet utrymme, rapporterar tidningen Sjömannen.