Integritetspolicy

Integritetspolicy

Dataskyddsförordningen (GDPR) började gälla den 25 maj 2018. Svensk Sjöfarts Tidnings Förlag AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats. Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken ”Kontakta oss” längst ned på sidan

Svensk Sjöfarts Tidnings Förlag AB ger ut Sjöfartstidningen, publicerar ett nyhetsbrev samt upprätthåller en sajt med nyheter om sjöfart och de maritima näringarna. Vi hanterar endast sådana personuppgifter som är nödvändiga för att nå våra prenumeranter och kunder/samarbetspartners. Vi är måna om att dina personuppgifter behandlas omsorgsfullt och säkert. Du kan här läsa mer om vilka uppgifter vi registrerar och varför. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part.

Registrerade personer har rätt att begära ett registerutdrag med information om vilka personuppgifter vi registrerat om personen. En begäran om registerutdrag ska göras skriftligen och skickas med post till oss, detta för att undvika bedrägerier på e-post. I brevet ska framgå vilken e-postadress personuppgifterna ska skickas till om du vill ha dem elektroniskt. Vi godkänner inte en begäran som skickas med e-post. Om det uppdagas avvikelser vid jämförelse av de kontaktuppgifter som finns registrerade hos oss kontaktar vi dig innan vi skickar ut uppgifterna. Utskrift på papper sänds endast till den adress som finns i registret.

Du har även rätt att få dina uppgifter strukna från registret. Vi raderar i så fall dina uppgifter från registret snarast möjligt.

Tidningen

För tidningens prenumeranter registreras namn och adress samt uppgift om typ av prenumeration, när prenumerationen påbörjas och upphör. Dessa uppgifter hanteras av personuppgiftsbiträde (Flowy/Titeldata). Uppgifterna behandlas enbart för att kunna distribuera tidningen och skicka påminnelse om att förnya prenumerationen när den går ut. För att hantera dina uppgifter kan du logga in på Mina sidor eller kontakta oss direkt på info@sjofartstidningen.se.

Nyhetsbrev

För att vi ska kunna distribuera Sjöfartstidningens nyhetsbrev behöver vi upprätthålla ett register med dessa e-postadresser. Du kan även uppge ditt namn (inte obligatoriskt). För nyhetsbrevets prenumeranter registreras därmed mottagarens e-postadress och i vissa fall även namn. Mejladressen finns registrerad i systemet för utskick av nyhetsbrev (Mailchimp).

Du kan när som helst avsluta din prenumeration på nyhetsbrevet genom att klicka på avregistreringslänken längst ned i nyhetsbrevet eller genom att kontakta oss på info@sjofartstidningen.se. Din mejladress stryks därefter från registret snarast möjligt. I nyhetsbrevets mottagarfält kan du se vilken e-postadress vi har registrerat. Du kan också själv uppdatera dina personuppgifter genom att klicka på länken ”uppdatera dina uppgifter” längst ned i nyhetsbrevet. Du kan alternativt när som helst meddela oss om korrigering av din e-postadress på info@sjofartstidningen.se.

Kunder/annonsörer

Register över företag som annonserar i tidningen upprätthålls av personuppgiftsbiträden (Färlin Media och Montania System). Kundregistret är i första hand ett företagsregister, men i det ingår även uppgift om kontaktperson (namn, befattning och telefonnummer). När en person avslutar sin anställning vid ifrågavarande företag raderas personens namn från registret. Uppgifterna lagras i datasystemet Agera.

För att bli struken ur registret eller få dina uppgifter korrigerade, kontakta oss på marknad@sjofartstidningen.se.

Vill du veta mer om hur vi behandlar personuppgifter om dig, skicka en undertecknad begäran till oss. Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig hos oss och att få uppgifter rättade.

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.