Göteborg var den hamn där godsmängden ökade mest under årets första tre månader jämfört med föregående år.

Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Hamn/Logistik

Stabilt första kvartal för sjöfarten

Godsmängderna i svenska hamnar låg stabilt och passagerarvolymerna ökade marginellt under första kvartalet 2024. Det visar statistik från Sjöfartsverket.

Trots störningar i världshandeln – förseningar i Panamakanalen och attacker i Röda havet som tvingat sjöfarten att ta omvägar – låg godsmängderna i svenska hamnar stabilt årets första kvartal jämfört med förra året. Passagerarvolymerna ökade, om än marginellt, med 1,5 procent.

Antalet anlöp till de svenska hamnarna minskade med fem procent under årets första kvartal jämfört med samma period föregående år, men godsmängderna ligger kvar på samma nivå. Nio av tio varor till och från Sverige går någon gång via sjöfart och den ekonomiska påverkan i form av lågkonjunktur och inflation som hade effekt på sjötransporterna förra året verkar nu ha stannat av, kommenterar Sjöfartsverket i ett pressmeddelande.

Avspeglar konjunkturläget

– Godsvolymerna avspeglar konjunkturläget. Vi ser nu att minskningen stannat av, vilket tyder på en begynnande ljusning i ekonomin. Vi ser heller inga tydliga spår av att mängden gods till och från Sverige bromsat in på grund av situationen i Röda havet som påverkat sjöfarten globalt, säger Niclas Härenstam, kommunikationsdirektör på Sjöfartsverket i pressmeddelandet.

Totalt hanterades drygt 27 miljoner ton gods i de svenska hamnarna. Den hamn där mängden gods ökade mest är Göteborg, följt av Jätterön och Karlshamn. Störst minskning av godsmängder hade enligt Sjöfartsverkets statistik Brofjorden, Trelleborg och Norvik.

Drygt tre miljoner passagerare

Under årets första tre månader resten drygt 3,2 miljoner passagerare till och från de svenska hamnarna. Jämfört med föregående år är det en ökning med 1,5 procent.

– Passagerartrafiken ligger i stort sett stabilt, även om det finns lokala variationer, säger Niclas Härenstam.

Störst ökning av passagerare hade Ystad, följt av Helsingborg och Göteborg. Passagerarvolymerna minskade mest i Stockholm, därefter Kapellskär och Trelleborg.

Statistiken är baserad på inkomna farledsdeklarationer till Sjöfartsverket för avgiftspliktiga fartyg om 300 GT eller större som lastat eller lossat passagerare eller gods i Sverige enligt Sjöfartsverkets avgiftsmodell.

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.