Hårdare nykterhetskontroller väntar

Under februari kommer Kustbevakningen att utföra fler nykterhetskontroller av yrkessjöfarten.

Relaterade artiklar

Anledningen till de riktade nykterhetskontrollerna på framför allt större fartyg som anlöper landets hamnar är att man vill öka säkerheten till sjöss.

Trygg miljö

"En nykter sjöfart minskar risken för olyckor och att människor och miljö kommer till skada" skriver Kustbevakningen i ett pressmeddelande där man tillägger att initiativet ger effekt: "Nykterhetskontroller har en hög förebyggande effekt som i sin tur skapar förutsättningar för att minska antalet olyckor och skapa en trygg miljö för alla som är till sjöss".  

Tvingas prioritera

Samtliga kuststationer kommer att delta i det nationella pådraget. Under månaden kommer Kustbevakningen att ha fortsatt beredskap för att bekämpa oljeutsläpp och genomföra sjöräddningar, vilket kan innebära omprioriteringar i händelse av larm, uppger myndigheten.