Fotograf: Joachim Sjöström

Kategori: Miljö | Hamn/Logistik

Hårdare inspektioner av barlastvatten

Inspektionerna av utländska fartygs barlastvattenhantering ska bli mer ingående. Beslutet klubbades i går av riksdagen. 

I dag får de svenska hamnarna i princip bara inspektera de utländska fartygens certifikat och liknande handlingar. Men i och med det nya beslutet gällande den svenska barlastvattenlagen kommer hamnpersonalen att mer ingående få inspektera de utländska fartygens barlastvatten, enligt ett pressmeddelande från riksdagen. Lagändringen görs för att den svenska lagen bättre ska stämma överens med internationella bestämmelser. Regeringens målsättning är att lagändringen kommer att börja gälla från och med den åttonde september i år, då också den internationella barlastvattenkonventionen (BWMC) träder i kraft.