Positivt resultat vid alkotest

Endast två av drygt hundra utandningsprov resulterade i misstanke om sjöfylleri, visar Kustbevakningens februarikontroll. 

Relaterade artiklar

I februari genomförde Kustbevakningen en särskild satsning på nykterhetskontroller av sjöfarten. Syftet med att utföra kontrollerna mer intensivt under en begränsad tid var att få en preventiv effekt.

45 fartyg

Totalt kontrollerades 107 besättningsmedlemmar på 45 större fartyg i hamnar runt Sveriges kust, uppger Kustbevakningen i ett pressmeddelande. Två brott av normalgraden upptäcktes, det vill säga 0,2-1,0 promille. Detta i Gävleborg och i Västra Götaland. 

"Säker sjöfart"

"Resultatet med endast två rapporterade fall är mycket positivt, och tyder på en säker sjöfart ur detta perspektiv. Att alkohol ändå förekommer, och kan leda till olyckor med skador på liv och miljö som följd, innebär att behovet finns av fortsatta kontroller och information om reglerna," skriver Kustbevakningen.