Fotograf: Göteborgs Hamn / G Assner

Kategori: Passagerarsjöfart | Hamn/Logistik

Hårdare konkurrens sänker Göteborg

Dansk konkurrens, svenska avgifter och rederiernas vilja att variera ger Göteborg färre kryssningsanlöp för andra året i rad. Nästa år vänder det.

Totalt väntas 34 kryssningsanlöp och 60.000 passagerare komma till Göteborg i år, betydligt färre än förra årets 50 anlöp och 100.000 passagerare och rekordåret 2014 med dess 120.000 passagerare och 73 anlöp.

Dansk satsning

Enligt Göteborgs Hamn har kryssningsrederierna efter ett par år med Göteborg som komplementhamn till huvudstäderna i regionen valt andra komplementhamnar. Till det kommer att danska hamnar satsat hårt på att marknadsföra sig och bygga kryssningskajer, till exempel i Skagen.

– Danmark har dessutom en kostnadsfördel eftersom rederierna inte behöver betala statliga farledsavgifter där. I Sverige utgör farledsavgifterna en betydande del av rederiernas totalkostnad, säger Jill Söderwall, kryssningsansvarig på Göteborgs Hamn AB.

Det vänder

Redan till nästa år räknar dock Göteborgs Hamn med att vända trenden eftersom 38 anlöp, fyra fler än i år, redan är bokade för 2017.

Som en fingervisning om kryssningsindustrin utveckling de senaste åren kan man notera att Göteborgs Hamn 2002 hade 5 kryssningsanlöp med 2.400 passagerare.