Fotograf: Kustbevakningen

Kategori: Säkerhet | Passagerarsjöfart | RoRo

Visby i fingerat sjödrama

Gotlandsbolagets färja Visby agerade grundstött fartyg i en nyligen genomförd omfattande sjöräddningsövning. Vid övningen evakuerades ett stort antal passagerare.

Över 200 statister deltog vid sjöräddningsövningen som i helgen genomfördes utanför Oskarshamn under ledning av Sjöfartsverket. Förutom Sjöfartsverket deltog enheter från flera olika samhällsinstanser, däribland Sjöräddningssällskapet, Kustbevakningen, räddningstjänsten i Oskarshamn, Destination Gotland, SOS Alarm, ambulanssjukvården och landstinget i Kalmar län samt polisen.

Tog in vatten

Övningsscenariot gick i korthet ut på att bil- och passagerarfärjan Visby gått på grund öster om Oskarshamn med ett stort antal passagerare ombord. Därpå antogs fartyget ha tagit in vatten, vilket sedan lett till fartyget behövde evakueras.

– Det övergripande syftet med övningen var att öva samverkan mellan alla inblandade parter. Finns det resurser och struktur för att hantera en liknande olycka? Klarar alla deltagare att samverka? säger Tommy Andersson, regional sjöräddningssamordnare och lotsområdeschef vid Sjöfartsverket.

KBV 033 ledningsfartyg 

Från Kustbevakningens sida deltog man med övervakningsfartyget KBV 304 och kombinationsfartyget KBV 033, som agerade ledningsfartyg under övningen och förtöjde på Gotlandsfärjans styrbordsida.

– Vår roll i övningen var att leda räddningsarbetet på plats genom att en av våra styrmän agerade OSC (On Scene Commander), säger befälhavare Per-Arne Anerlind och fortsätter:

– Som ledningsfartyg skötte vi evakueringsflödet och dirigerade enheterna som transporterade passagerarna in till Oskarshamn. Bland de evakuerade fanns både skadade och rullstolsbundna vilket ställde höga krav på vår besättning som gjorde ett riktigt bra arbete på både däck och bryggan.

”Ovärderligt”

Enligt Per-Arne Anerlind och hans befälhavarkollega Henrik Smitterberg fungerade samarbetet mycket bra mellan Kustbevakningen och de andra samverkande aktörerna.

– Det är jättebra att vi som verkar i samma område också övar tillsammans och lär känna varandra bättre. Plötsligt händer det som inte får hända och då är det ovärderligt att veta vilka man jobbar sida vid sida med, säger Henrik Smitterberg.