Övar på att säkra tillgången till nödhamnar efter cyberattack.

Fotograf: FOI

Kategori: Beredskap

Övade på cyberhot mot svenska hamnar

Att en av Sveriges viktigaste hamnar slås ut och inte kan användas för att ta emot nödvändiga förnödenheter var ett scenario som övades under den årliga försvarsmaktsövningen Safe Cyber.

Försvarsmaktens övning Safe Cyber genomfördes i mitten av oktober för sjätte gången med stöd av FOI. Denna gång gjordes övningen tillsammans med bland andra Göteborgs hamn, Stockholms hamnar, Sjöfartsverket och Kustbevakningen.

Övningen handlar om att planera för det som krävs och anpassa hela totalförsvaret till den utveckling som vi inte kunnat förutse – på land, till havs, i luften och på nätet, skriver Försvarsmakten i ett pressmeddelande.

Övade att hamnar slagits ut

Uppgiften på årets Safe Cyber var att säkra tillgängligheten av ett antal simulerade nödhamnar som upprättats efter att en av Sveriges viktigaste hamnar slagits ut efter fiktiva händelser i omvärlden. Under några intensiva dagar övade driftpersonal och ledning från olika aktörer inom totalförsvaret. De fick under övningen möjlighet att öva samverkan, rapportering och hantering av incidenter samt beslutsfattande.

Enligt SVT Nyheter var övningsscenariot att ”regeringen är på väg att utlysa höjd beredskap. Göteborgs hamn har slagits ut efter sabotageaktioner och samtidigt pågår cyberoperationer för att slå ut datasystemen som styr frakter till och från kvarvarande hamnar.”

– Det är ett ganska realistiskt scenario, det påminner mycket om det vi ser omkring oss i omvärlden med den oro som finns och det säkerhetsläget som vi har, säger generalmajor Johan Pekkari som är Försvarsmaktens cyberförsvarschef till SVT Nyheter.

Samverkan inom totalförsvaret

– Styrkan i Safe Cyber är att vi övar tvärsektoriellt. Samverkan mellan aktörer inom totalförsvaret är väldigt viktigt för att kunna upptäcka och hantera it-säkerhetsincidenter på ett effektivt sätt, säger Fredrik Johansson, övningsledare på FOI i en kommentar.

Det är Försvarsmakten som väljer övningens inriktning, och årets övning fokuserade alltså på transportsektorns stöd till Försvarsmaktens operativa förmåga.

– Försvarsmakten har ett tydligt fokus på cyberdomänen. Angreppen pågår, som vi alla vet, här och nu. Vi övar inte för ett eventuellt framtida hot, utan för att bli vassare direkt och det både enskilt och tillsammans, säger Försvarsmaktens generaldirektör Mikael Granholm.

Tillsammans med Försvarsmakten har forskare från FOI skapat ett scenario som illustrerar transportsektorns roll ur ett försvarsperspektiv. Utifrån detta har FOI ansvarat för att utforma och leda övningen och även skapat de tekniska övningsmiljöerna i cyberanläggningen Crate. Förutom att ansvara för utformningen av övningen och cyberanläggningen, deltog FOI även med ett team ”etiska hackare” som utsatte deltagarnas miljö för attacker under övningen.