150508 Göteborgs Hamn Volvotransporter Logents bilterminal i Göteborgs Hamn Free for publish Magnus Gotander, Bilduppdraget.

Fotograf: Göteborgs Hamn

Kategori: Hamn/Logistik | Container | Passagerarsjöfart

Ökad bilfrakt från Göteborg

En svag total ökning där antalet skeppade bilar ökar kraftigt men mängden containrar minskar något – så kan förra årets godsvolymer för Göteborgs Hamn sammanfattas.  

Färska siffror gällande godsvolymerna för år 2015 i Göteborgs Hamn pekar på både positiva och negativa trender. Positivt är förstås att den totala mängden gods ökade med tre procent, från 37,1 miljoner ton till 38,2 miljoner ton, men mest glädjande torde vara att antalet skeppade bilar ökade med hela 29 procent – från 166.000 under 2014 till 214.000 förra året.

Volvo-framgångar

En delförklaring till ökningen uppges vara Volvos goda resultat under året som gick, en annan förklaring torde vara att Volvo Cars i mars 2015 meddelade att man väljer Göteborgs Hamn istället för Wallhamn på Skärhamn som ny exporthamn för Volvobilar till Finland, Ryssland och Kina.

– Volvos framgångar med XC90 är förstås en starkt bidragande faktor till ökningen på bilsidan. Mycket tyder också på att Volvos positiva trend håller i sig även in i 2016 i och med nya modeller och att leveranserna av XC90 till Asien förväntas sätta igång på allvar, säger Magnus Kårestedt, vd på Göteborgs Hamn AB.

Färre containrar

Samtidigt minskade containervolymerna med två procent, från 837.000 teu under 2014 till 820.000 teu, vilket enligt Magnus Kårestedt dels beror på att de svenska containervolymerna totalt sett har minskat, dels på att containerterminalen genomfört ett intensivt investeringsprogram som har påverkat servicen mot rederier och transportörer – något som förra året ledde till kritik mot APM Terminals, operatören som driver containerterminalen i Göteborgs hamn.

– Men jag är övertygad om att de förbättringsåtgärder som genomförts kommer att bära frukt under kommande år. Ett annat positivt tecken är att trafiken ökat i form av nya anlöp och större fartyg mot Asien i Göteborgs Hamn i slutet av 2015. Sammantaget gör det att jag ser på nästa år med tillförsikt, säger Magnus Kårestedt.

Mer energiprodukter

Slutligen kan noteras att mängden hanterade energiprodukter i Göteborgs Hamn ökade med tio procent, från 19,2 miljoner ton till 21,1 miljoner ton, samtidigt som antalet passagerare minskade något – från 1,8 miljoner till 1,7 miljoner, det vill säga en minskning med fyra procent.