Fotograf: Pierre Adolfsson

Kategori: Folk/företag

Tuff arbetsmarknad för sjömän

Det råder en tuff arbetsmarknad inom sjöfarten för framförallt manskap och intendentur. Och det är ingen ljusning i sikte på kort sikt enligt Arbetsförmedlingens prognos.

I sin stora rapport ”Prognos för arbetsmarknaden inom sjöfarten” är det ganska dyster bild Arbetsförmedlingen målar upp, om man inte jobbar som maskin- eller sjöbefäl. I december 2013 hade Arbetsförmedlingen Sjöfart 330 inskrivna. Men totalt, om man slår ihop den siffran med inskrivna på lokala arbetsförmedlingar, uppgår antalet sjösökande till 1.049 personer. Den största andelen är däcksmanskap. 

Medelålder 38 år

I Arbetsförmedlingens register på sjösökande syns att en stor del av de sökande börjar närma sig pensionsåldern. Medelåldern på en inskriven sjöman är 38 år. 

”Särskilt däcksmanskapet har drabbats kraftigt av utflaggningarna och de har svårt att hitta arbete. Det är troligt att det kommer att bli ännu svårare för de att hitta arbete i framtiden.”, skriver Arbetsförmedlingen. 

Och i den så kallade yrkesbarometern för det kommande året beräknas de flesta tjänsterna till sjöss lida av ett ”mer påtagligt överskott” och ”visst överskott” förutom maskinbefäl och fartygselektriker där det råder ”Någon brist.”

År 2012 var varslen rekordmånga (runt 800 tjänster) men för 2013 beräknas varslen minska till ungefär 300.

Handelsflottan minskar kraftigt

Idag seglar 82 procent av de svenskkontrollerade fartygen under utländsk flagg. Om samtliga svenskkontrollerade utlandsflaggade fartyg skulle flaggas svenskt skulle det innebära 20.000 nya tjänster ombord, enligt Arbetsförmedlingen.

Den svenska handelsflottan fortsätter att minska och under de senaste fyra åren har runt 100 handelsfartyg flaggats ut till framförallt nordeuropeiska länder (Danmark, Färöarna och Finland). Idag har Sverige 0,5 procent av världshandelsflottan, jämfört med tre procent 1960. 

Under 2012 ökade världshandelsflottan med fem procent medan den svenska handelsflottan minskade med 28 procent. 

 

Kommentarer

 • Janne B

  Det får vi väl tacka Alliansen för.

 • DaDDD

  Tror vi ska tacka både Alliansen och Persson för det, utflaggning var ett problem även innan Alliansen tillträdde.

 • fänrik ståhl

  Alliansen (dvs moderaterna) är endast intresserade för vad som händer i huvudstadens rikemanskvarter!

 • Anonymous

  Jävla regering! Ledsen matros!!

 • Anonymous

  ”Idag seglar 82 procent av de svenskkontrollerade fartygen under utländsk flagg. Om samtliga svenskkontrollerade utlandsflaggade fartyg skulle flaggas svenskt skulle det innebära 20.000 nya tjänster ombord, enligt Arbetsförmedlingen.”

  20 000 uteblivna tjänster??

  Läs här, hör sedan (spela upp intervjun) – och häpna:
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=94&artikel=5727715

  Det handlar alltså om en chartrad, Panamaflaggad färja, som blir Cypernflaggad strax innan den kommer att sättas in i svensk inrikes trafik.
  Med motiveringen att den cypriotiska flaggan är en ”EU flagga”. Det vill säga samma sak som den svenska flagan i just det här sammanhanget!

  Det handlar också om två kollektiva avtal för samma besättning ombord – vem/vilka som omfattas av vad blir lite beroende på var man hör hemma…

  Gotlandsbåten AB:s motivering till utflaggningen är:
  ”I en global värld får man vara beredd på allt.”

  Beredd på allt?

  Utflaggning är inget annat än skatteflykt som bäddar gott för kreativ bokföring.

  Exemplet ovan är självtalande. Det fanns inga som helst förhinder att flagga denna färja svenskt inför planerad svensk inrikestrafik, efter att man hissat ner Panamaflaggan.

  Det blir mycket spännande att se hur myndigheterna ingriper i ett sådant läge som inte gynnar andra än den enskilde entreprenören – på vems bekostnad?

  Lycka till, SEKO m.fl.:
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=94&artikel=5725272

 • Matrosen

  vilket jävla kluster sjöfarten är.. skäms över att vara svensk sjöman då man skäms för sin hanfelsflotta. girigare folk än svenska redare får leta efter.
  de trampar på sina egna och förstör en hel näring på egen hand men tänker man kortisktigt kanske man själv blir rik vad vet jag?

  • Anonymous

   ”girigare folk än svenska redare får leta efter” ???
   Vad menar du med detta? Vilken företagare är det som inte vill att verksamheten skall gå ihop och ge ett överskott så att man kan ta ut lite vinst och även ha för nyinvesteringar?
   Jag kan lova dig på heder och samvete att ICA handlarn också hade kört med Filipiner i kassan och till lokalt Manila avtal om bara lagen tillät detta. Och hade en ICA gjort det så hänger Konsum på för dom måste hålla samma kostnadsläge. Annars är det kört!

 • Anonymous

  Gammal matros.Gick till sjöss 1974 och håller på en Men man börjar att bli orolig när man läser om allt.Min fråga är vad håller våran regering på med?

  • Anonymous

   De gör ingenting. Och det har inga regeringar gjort sedan 80-talet heller för den delen. Norge och Danmark lyckas, Sverige misslyckas. Finns andra områden i samhället där man kan dra samma paralleller, fast dessa är det inte PK att prata om.

 • Egon Svensson "the sailor"

  Hur kan man ga till sjoss 1974 och 2013 inte ha utbildat sig till befal ????,
  Och sedan skylla pa regeringen.
  Lagt kvalificerat arbete har forsvunnit fran Svenska arbetare under en lang tid, textil tilverkning, jordgubbsplock mm.

 • Anonymous

  Vår regering håller på med samma sak som alla andra regeringar har gjort i Sverige sen 1969 när jag började till sjöss.varken mer eller mindre.

 • Lennart Eliasson

  Regeringen är ingen företagare och ska inte vara någon bidragsgivare. Sjöfartsverksamhet lyder under marknadsvillkor som all annan verksamhet.
  Flera branscher i högkostnadsländer har flyttat till andra länder pga lönekostnader tex textil, varv etc. Finns snart inte ett elektriskt handverktyg att köpa som inte är tillverkat i Kina. Sådan är marknaden och världen.

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.