Klartecken för Hisingsbron

Fotograf: Göteborgs Stad

Kategori: Hamn/Logistik | Politik | Torrlast

Klartecken för låg Göta älvbro

Nu är det fritt fram för Göteborg att börja bygga den nya Hisingsbron över Göta älv. Mark- och miljödomstolen i Vänersborg gav på måndagen klartecken för en bara tolv meter hög bro.

Domstolen ger dessutom Göteborgs stad ett så kallat verkställighetsbeslut, vilket innebär att staden kan börja planera och projektera bron trots att man förväntar sig överklaganden.

”Klar försämring”

Ett av rederierna som påverkas av beslutet är Thunbolagen, som har ett antal fartyg som är anpassade enbart för traden till och från Vänern och vars talesperson Johan Källsson uttrycker förvåning över miljödomstolens beslut. 

– Både politik och näringsliv vill ju att sjöfarten ska öka, inte minst på de inre vattenvägarna. Men en så låg bro försämrar helt klart sjöfartens villkor. Den största farhågan är att det blir kaos i Göteborg när bron öppnas. Då kan ju spärrtiderna mycket väl komma att utökas och då kan Vänertrafiken vara hotad, säger han till Sjöfartstidningen.

Klar 2020 

När den nya Hisingsbron står klar 2020 måste fartyg på vägen till eller från Vänern eller hamnarna i exempelvis Ale kommun invänta broöppning. 

Broöppning ska enligt beslutet ske varje timme, utom under spärrtiderna vardagar mellan klockan 06-09 och 15-18. Bron ska, om inget annat meddelas innan den är färdigbyggd, medge att minst 15 handelsfartyg per dygn kan passera Göta älv.

Negativa effekter

Sveriges Redareförenings vd Pia Berglund beklagar alla åtgärder som begränsar fri sjöfart.

– En låg bro över Göta älv är verkligen ett exempel på en sådan begränsning. Det kommer att få stora negativa effekter framförallt för inlandssjöfarten.

Fraktvolymerna på älven har legat runt 1,8 till 1,9 miljoner ton de senaste fyra åren, motsvarande 150.000 till 200.000 lastbilar per år, enligt uppgifter i Göteborgs-Posten.

Kommentarer

 • Per Nordström

  En bedrövlig måndag i många avseenden.

 • Fredrik

  detta blir nog dödsstöten för framtida investeringar i Göta Kanal, räkna nu med att trolhätte slussarna inte kommer att moderniseras och istället begränsas för fritidsbåtar inom kort.

 • Rickard

  Instämmer med Nordström.
  Finns det ingen som klarar att sätta koppel på dessa
  historielösa s k makthavare?
  De får ju härja runt i det allmänna rummet fritt!

 • Suck

  Korkat beslut för miljö, jobb och sjöfart.

  • VIggen

   På vilket sätt är det bra för miljö, jobb och sjöfart?

   • Suck

    ”På vilket sätt….bra”?? Jag anser att det är dåligt för jobben inom hamnar, rederier mfl som kan hämmas av försämrad tillgänglighet på olika sätt med den typen av lågbro, och att miljön tar ännu mer stryk av alternativa transportmedel(långtradare).

 • Johan

  Äntligen kommer man kunna cykla över älven på ett vettigt sätt.

  • Anonymous

   Alltså fan, kan folk mountain-bike-a upp för en jäkla bergvägg ska nog allt för tjocka göteborgare klara av att cykla över en något högre bro utan problem. Vi behöver väl knappast mindre motion i den här stan?

   Ska vi platta till stigberget också när vi ändå håller på? där är en sjuhelvetes backe…

   Suck, folk alltså.

 • Kapten Lägervall

  Håller med Per Nordström och man häpnar bara av detta organiserade vansinne!

 • Elake kaptenen

  Hur f-n kan man ignorera de tjugotalet kommuner som ligger uppströms? Om någon skulle få för sig att minska en motorväg från två till en fil skulle det bli ett jäkla liv!

  • Johan

   Att jämföra äpplen och päron går ju alltid om man vill.
   Det är inte så många privatpersoner som kör runt i stora fartyg på älven.
   Det är desto fler privatpersoner som kör bil på motorvägen.
   Därför hade det blivit ett jäkla liv. Inte av någon annan anledning.

 • Stig Palm

  Varför kan inte Sveriges redare som de vilka har flodtrafik i Europa, anpassa sin båtar efter nya brohöjden? Visst kan de detta och slut på ’gnället’ under förutsättning att de som bestämt den nya brohöjden betalar nya fartyg, eller hur! Men förstår att detta inte ingick i kalkylen från cykelfrämjandet?

 • Inte nog med 12m även öppen begränsar den också Gunilla att nyttja Gothenius varv!

  • Anonymous

   Varv finns det alldeles för många så det löser sig nog med det.

 • Tryggve Ahlman

  Göta Älv är en del av sjöfartens infrastruktur. Sjöfarten är det i särklass miljövänligaste transportsättet, något som nu observeras av rikspolitiken. I Sverige håller vi som bäst på att införa ett nytt regelverk för inlandssjöfart för att underlätta och befrämja den miljövänliga inlandssjöfarten. Syftet är att avlasta godstransporter från framför allt vägtrafik men också den överbelastade järnvägen.
  Fartygen i Vänertrafiken är i dag anpassade efter existerande brohöjder, slusstorlekar, kajlängder i Vänerhamnarna etc. Nu bygger man ett hinder som förvisso tillfredsställer stadsarkitektens, lokala politikers och cyklisters intressen men samtidigt bygger in en potentiell intressekonflikt mellan kollektivtrafiken och sjöfarten som medborgarna får ta konsekvenserna av.

  Skulle någon ens komma på tanken att bygga ny järnväg med en smalare spårbredd för att det var billigare och vackrare…..relevant jämförelse eller inte….. poängen är att vissa parametrar med hänsyn till särskilt viktiga samhälls- och särintressen inte skall finnas möjlighet att rycka på och så borde det naturligtvis vara med brohöjden också.

 • Bert

  Systemet med slottar för broöppningar fungerar alldeles utmärkt i övriga Europa

 • Rick Olsson

  Förstår inte alls detta beslut. Det är ett jäkla gap om miljö och allmän hälsa men prioriteten går visst design och lathet framför miljö och sysselsättning för de drabbade uppför älven.Gör om gör rätt så ska det nog kunna gå att trampa i både backar och designa fina välvda broar!

 • Charlie Chief

  Sverige har ju de korkade politiker som den okunniga massan har röstat fram och då blir det ju så här.

 • Nisse Johansson

  Det är sjukt att politikerna och inte sjöfarten / rederierna får bestämma. Men så här är det alltid, politiker som inget vet för dom har aldrig haft ett riktigt arbete.

 • Kapten Lägervall

  Dags för ett kraftsamlat överklagande. Detta hämmar även turistnäringen längs kanalerna och tillför en avsevärt ökad risk för sjöolyckor när fritidsbåtstrafiken (de flesta gästande segelbåtar är högre än 12 m) sommartid skall kanaliseras till orten med yrkessjöfarten.

  Det allvarligaste är dock att makthavarna i Göteborgs stad och mark- och miljödomstolen sannolikt sätter spiken i kistan för sveriges sannolikt bästa realistiska möjlighet att realisera konceptet intermodala transporter med kopplingar till IVV.

  Göteborgs stad visar på att den enda icke förstörbara vägen-vattenvägen-visst går att förstöra.

  Tryggves Ahlmans liknelse i all ära, men jag vill nog mer jämföra detta med IS: (islamska statens) försök att ta över kraft- och dammanlägganingar i syfte att kunna stoppa el- och vattenförsörjning för stora delar infrastruktur, i politiska syften.

 • Anonymous

  Svenska bondefolket har sagt sitt!

 • MJ

  Ha, nu är Göteborgs maktelit nöjda, totalkontroll över hela Vänerområdet. Mark och miljödomstolen måste vara helt lost när man litar på Göteborgs politiker med avseende på den kravlista man har med i beslutet.

 • MJ

  Detta måste vara ett förtäckt försök att tvinga upp volymerna så nya hamnbanan visar sig nyttig …. Försämringar för sjöfarten gynnar säkerligen också lastbilstrafiken igenom stan vilket troligen inte inbringar mer pengar eftersom ännu så länge och troligen aldrig kommer utlänska bilar ( de är många ) att behöva betala avgift …….kanske snart ingen alls …..

 • Andreas Åsenholm

  Det är ju bedrövligt att tom politikerna i Göteborg vänder sjöfarten ryggen! Det måste väl finnas några sjömän som har ett intresse för sjöfartspolitik? Kom igen nu , det gäller framtiden för svensk sjöfart ! ( OBS ! politisk partitillhörighet spelar ingen roll. det viktigaste är att bedriva en aktiv & konstruktiv sjöfartspolitik)

 • MJ

  Kanske skall passa på att nämna att de fartyg som går på Europas inre vattenvägar inte är av typ som kommer upp i älven.

 • Anonymous

  Sorgligt!
  Varför bygger man inte tunnel? Hur många andra städer har flera tunnlar parallellt med floden än korsande den?

  • Johan

   Därför att det kostar oändligt mycket mer.
   Alla vill nog ha en tunnel, även politikerna. Att gräva ned stadstrafik är ur många synpunkter mycket positivt.

 • Rickard

  Man riskerar att förlänga transittiden genom Göta älv för älvfartygen, vilket kan innebära att man istället lastar om i Göteborg och på så vis överför godset till lands- och järnväg pga en låg bro. Är det för jobbigt att cykla upp för en bro, trots 27 växlar och tillhörande återhämtning i nerförsbacken, så finns ju även den genialiska och gratis sjövägen över älven (Älvsnabbare).
  Att vara så egoistisk som både kommunpolitiker och invånare i Gbg, att man inte bryr sig om att, i storleksordningen, lasten motsvarande 70 000+ långtradare riskerar att överföras till E45/E6 eller jvg per år, ja, det gränsar till galenskap.

  • Elake kaptenen

   Ja, som invånare i Göteborg vill jag inte förknippas med detta idiotiska beslut. Det får stå för det maktfullkomliga styret i staden.

 • Eo-Lus

  Fantastiskt !
  12 = Tolv Meter !
  Fotöbron som är ett problem för sjöfart och segelbåtar att ta sig under / genväg till ”Västerhavet” och kusten samt Hönö Klovas Hamn är 13,5 meter !
  Öckerös ”Goldengate” slår Göteborg med 1,5 meter ! Fantastiskt !
  Vilken del av kroppen tänker Göteborgs styrande, arkitekter / ledning ….
  ”Troligen med – det där ryggen byter namn ”… MMD – likaså ??
  Och snart skall man väl sätta upp vindkraftverk som 200 m höga ” slalompinnar ” med noll säkerhetsavstånd – ”Oops – they did it again ”

 • Charles Lennart Fougelberg

  Man får nog vara medveten om hur desperata göteborgs politiker har varit för att få sin
  Märkliga lågbro. Man har lovat allt för att få den och även överarbetade trafiksystem som
  rasar vid minsta störning precis som framkomligheten i Tingstadstunneln nu ofta gör.
  Hade lågbron stoppats så vore Västlänken än mer ifrågasatt samt hotad.
  Känn riktig sorg för Göteborg.

 • Stefan

  Segelfri höjd är 12 meter. I upphöjt läge blir den segelfria höjden 28 meter. Idag passerar i genomsnitt tre handelsfartyg per dag under Göta Älvbron. Allt enligt Göteborgs Stads fakta om sjöfarten.

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.