Fotograf: Flickr.com/MetroCentric

Kategori: Torrlast | Ekonomi | Passagerarsjöfart

Fortsatt kamp mot ny Göta älvbro

Sjöfartsverket vägrar acceptera planerna på den nya låga Göta älvbron. Nu överklagar man domen i ärendet till nästa rättsinstans. 

Tre veckor efter att Mark- och miljödomstolen i Vänersborg sade ja till Göteborgspolitikernas begäran att få bygga en ny, lägre bro över Göta älv har Sjöfartsverket beslutat att överklaga domstolens beslut. 

Enligt domstolsbeslutet får Göteborgs stad tillstånd att bygga en höj- och sänkbar bro med en segelfri höjd på tolv meter, vilket ska jämföras med dagens bro och dess segelfria höjd på 19,5 meter.  

– Sjöfartsverket har under lång tid påtalat att den nya bron bör ha samma höjd som den befintliga, säger Ove Eriksson, affärsavdelningsdirektör på Sjöfartsverket.  

Begärt anstånd

Enligt Ove Eriksson har Mark- och miljödomstolen inte på ett tillräckligt sätt genomlyst de argument myndigheten lyft fram i sina tidigare inlagor.

– Vi vill att detta granskas ordentligt och vi vill driva det så långt det går. Efter att domstolens beslut kom för tre veckor sedan har vi analyserat det hela och nu beslutat att gå vidare. Vi har också begärt anstånd med att utveckla vår talan till den 6 november och kommer att bygga på våra argument allt eftersom. 

Attraktiva ytor

Syftet med en lägre bro är, enligt Göteborgspolitikerna, att få kortare påfartsramper för att därigenom kunna frigöra attraktiv yta för infrastruktur, kontor och bostäder. 

Sjöfartsverket – som så sent som i mars i år vägrade skriva skriva under trafikregleringsavtalet för Göta älv i dess nuvarande form – hävdar å sin sida att Göta älv är en farled av riksintresse som innebär att hamnarna längs Göta älv och i Vänern kan trafikeras med oceangående fartyg. Byggs det då en bro vars segelfria höjd blir endast tolv meter befarar Sjöfartsverket att i princip samtliga av dagens lastfartyg och 60 procent av segelbåtarna kommer att kräva broöppning. 

”Bra höjd idag”

– Göta älv är en viktig infrastruktur där det måste vara så få hinder som möjligt. Nu är det en höjd som fungerar bra, där 70 procent av fartygen inte kräver broöppning och där Thun, Ahlmark och övriga rederier har anpassat sig. Nu vill man bygga en lägre bro med en livslängd på 100 år, där man bygger in problem under många år framöver, säger Ove Eriksson och fortsätter:

– Det borde gå att bygga en mer anpassad bro och vi vill att man tittar på alla möjligheter. Även om det känns som att göteborgspolitikerna har bestämt sig för just den här bron. 

Stryka på foten

Sjöfartsverket ser ytterligare problem med en lägre bro: dels befarar man att domen kan komma att skapa prejudikat för andra brobyggnationer, dels ifrågasätter man hur kollektivtrafiken över bron ska klara de broöppningar som krävs. Slutligen är man också oroliga för att det blir problem med fritidsbåtar som kan komma att tvingas vänta på broöppning.

– Vi är oroliga för att kollektivtrafiken inte kommer att fungera med en bro som ska öppna en gång i timmen under större delen av dygnet. Och blir det då problem med kollektivtrafiken så tror vi att det i slutändan kommer att leda till att sjöfarten drabbas och får stryka på foten, säger Ove Eriksson, affärsavdelningsdirektör på Sjöfartsverket. 

Fler överklaganden

Förutom Sjöfartsverket har även Ale kommun och Gullspångs kommun beslutat sig för att överklaga Mark- och miljödomstolens beslut. 

Om prövningstillstånd beviljas kommer ärendet att gå vidare till Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt.

Kommentarer

 • Sverker Ödesjö

  Måste vara nån annanstans som skon klämmer hos våra s.k politiker, än att frigöra mark. Hela satans Frihamnen är ju frigjord mark sen länge utan att det byggts något vettigt där! Stena kommer att flytta bort ifrån Masthuggskajen, ”Götaverken” kanske också försvinner, etc, etc.
  Finns det politiker med förståelse för sjöfart överhuvudtaget?

  • 'allå'allå'emliga armén

   Om du tittar bland gammelpartierna (eller gammelpartiet) så är svaret nej.

 • Ola Nylander

  Går det inte att bygga en tunnel ….Även om det blir dyrare så får dom ju kalkylera med hundra år och vad det kommer att kosta att öppna bron och trafikstockningar när det står still .
  Dessutom kan dom ju bygga tunnelöppningarna längre bort och frigöra ännu mer mark där bron skulle legat .

 • MJ

  NB, Det planeras en bro som kräver att man gräver ner en väg.

 • Lars Andersson

  Hej!
  Vi på Sjöfartstidningen tycker som alltid att det är roligt att så många är inne och kommenterar våra artiklar. Vi vill dock ännu en gång påminna alla om våra regler för kommentering. Vi vill särskilt uppmana alla att kommentera i en vänlig och civiliserad ton och att hålla sig till ämnet. Vi vill också påminna att vi läser samtliga kommentarer och förbehåller oss rätten (vilket vi gjort i nedanstående tråd) att ta bort de kommentarer som innehåller exempelvis personliga angrepp, rasistiska yttranden eller allmänt kränkande uttalanden.
  Självklart uppskattar vi också att ni som har tydliga åsikter om något skriver under dessa med ert eget namn och inte skriver anonymt.
  Med vänliga hälsningar
  Lars Andersson / tf redaktionschef Sjöfartstidningen

 • Claes Lidbeck

  Gör om nya bron till klaffbro – segelfri höjd – sky high

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.