Fotograf: Fredrik Davidsson

Kategori: Hamn/Logistik | Arbetsmarknad | Politik

Cementerade åsikter om bro över Göta Älv

Göteborg har bestämt sig för en 13 meter hög bro över Göta Älv. Politikerna talar om samförstånd men har svårt att bli trodda.

 – Jag lyssnar jättegärna på förslag men jag tänker inte avbryta någon planprocess nu, det kan jag säga, säger Johan Nyhus (S), ordförande i Trafiknämnden i Göteborg.

Trots idoga försök under ett förmiddagsseminarium, arrangerat av underleverantörsorganisationen Swedocean, lyckas inte ordföranden i trafiknämnden förmedla någon känsla av att han söker samförstånd med kommunerna upp längs Göta Älv och kring Vänern eller de företag som driver sjöfart och hamnar i regionen.

– Det är roligt att höra Johan Nyhus prata om samförstånd idag men det känns konstigt. Första gången han var i Ale och pratade med oss sa han att ”den här marken i Göteborg är värd mer än all mark i Värmland”. Exakt så sa han, säger Anders Sporre, delägare i Surte åkeri som äger och driver hamnen i Surte.

Tusentals jobb 

Marken Johan Nyhus syftat på är den yta hamn menar frigörs för att kunna bygga bostäder och kontor i centrala Göteborg och därigenom skapa mellan 2000 och 5000 jobb. En möjlighet som han menar att endast en 13 meter hög bro frigör.

– Det kommer ofta folk till mig och visar idéer på tunnlar, klaffbroar och allt vad det är och jag lyssnar gärna. Jag tycker att det är roligt men jag har ännu inte sett någon som är så väl underbyggd som det alternativ vi har. Visa mig gärna den lösning med en 19 meter hög bro som inte tar mer plats, säger Johan Nyhus som en passning till representanter från Chalmers Samhällsbyggnad som sitter i publiken och inte minst två studenter från civilingenjörsprogrammet Väg- och vatten som presenterat fyra förslag på hur brofrågan skulle kunna lösas. Bland annat med en svängd bro som därmed blir längre och kan ha en mindre lutning och ändå nå 19 meters fri seglingshöjd än vad en kortare bro skulle få.

Inga problem

Seminariet om den framtida bron i Göteborg kom i mångt och mycket handla om hur många öppningar per dygn en 13 meter hög bro ska tvingas göra för att inte ha några negativa effekter på sjöfarten på Göta älv och hur dessa broöppningar påverkar kollektivtrafiken i Göteborg.

Att fem spårvagnar eller bussar i minuten ska passera den nya bron inom några år verkar de flesta vara ense om. Enligt konsulten Bertil Arvidsson innebär det att kollektivtrafiken skulle vara störningsfri max fyra till fem minuter per timme. En situation ingen önskar men inget problem enligt Johan Nyhus.

– Vi kan redan idag styra spårvagnstrafiken så om det är broöppning styr vi bara spårvagnarna så det inte blir några väntetider, säger Johan Nyhus som tidigare också visat en karta över hur politikerna i Göteborg tänker sig kollektivtrafiken i framtiden.

– Vi ska de kommande 25 åren bygga flera överfarter över älven för kollektivtrafiken, säger han och pekar på en överfart i höjd med Stigbergstorget och en längre västerut någonstans i närheten av Älvsborgsbron.

Löftet om fler övergångar för kollektivtrafiken ger journalisten Mark Isitt i den avslutande paneldebatten inte mycket för.

– Stigbergsförbindelsen är en gammal idé, minst lika gammal som jag. Vad är det som säger att den kommer att bli byggd de närmaste 25 åren?

Djup misstro 

Ärendet med bron ligger för närvarande på Mark- och miljödomstolens bord för avgörande någon gång under året. 2009 avgjorde Miljööverdomstolen att en låg gång- och cykelbro i Göteborg inte var tillåtlig eftersom den hade för negativa konsekvenser för riksintresset Göta älv och sjöfarten på den.

En djup misstro gentemot beslutsfattarna i Göteborg kan sägas vara kännetecknande för hela debatten om bron. Kanske för att Johan Nyhus hela tiden talar som att den 13 meter höga bron redan var ett faktum och om ”ni inom sjöfarten” och ”er sjöfart”.

– Vi har inte fått vara med och säga ett dugg, det är aldrig någon som frågat oss vad vi tycker, säger Jan Pressfeldt, ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden i Ale kommun som annars mest oroas över att få 180.000 lastbilar i knät om en låg bro i Göteborg slår ut sjöfarten på Göta Älv.

Sågat avtal

Jan Pressfeldt passar också på att såga ett avtal som Johan Nyhus flera gånger nämner, där Nyhus säger sig skriva under på att han garanterar att den nya bron ska öppna minst 15 gånger per dygn om det behövs.

– Det avtalet är inte värt pappret det är skrivet på. Där finns inga sanktioner om man bryter mot avtalet och avtalspartnerna kan när de vill riva upp avtalet.

– Vi inom sjöfarten är inte en avtalspartner. Det finns ett avtal som ska reglera vår verksamhet men vi är inte tillfrågade, säger den mest sansade under debatten Johan Källson från Thunbolagen, som förvisso varnar för både säkerhetsrisker med en låg bro och risker för att sjöfarten med en låg bro drabbas av fördyrande förseningar och extra lots- och hamnavgifter men som också påpekar att det är för mycket tal om detaljer som öppningar per dygn, prognoser om framtida godsflöden eller en miljard i kostnad hit eller dit.

– Vi vet att prognoser aldrig stämmer. Ska man bygga en bro som ska stå i 100 år så ska man ta i, och inte bygga på det berömda håret. Det är ett tankefel.

Kommentarer

 • 08:an

  I Stockholm avstod vi från en gångbro över Hammarby sjö för att inte missgynna bi-leden genom Hammarbykanalen. 😉 Även om det finns en huvudled genom Södertälje så ville vi inte förstöra för Mälarregionen.
  Om det här projektet genomförs…. Kalla aldrig oss Stockholmare arroganta igen ! För vi visar enorm respekt mot våra grannar, jämfört med Göteborgarna. … Ja just det, vi planerar en tunnel för tunnelbanan under Hammarbykanalen just nu. Vi skulle aldrig kunna tänka oss en bro… Västeråsarnas och Köpingbornas sak är våran. För vi vinner och förlorar tillsammans.

  Och kallar aldrig OSS arroganta ? Köp en spegel !

 • Göteborg

  Har aldrig fattat riktigt hur man aldrig kan komma överens om någonting här i Göteborg som Hamn Stad,en stad med sin industri som är beroende utav Sjöfart.Jämför man då med andra Hamn städer runt om i Europa som Hamburg,Bremerhaven,Rotterdam,Antwerpen eller Zeebrugge där man lyckas pyssla ihop slussar,broar,viadukter mm och att det dessutom funkar för alla,trots att Holland och Belgien ligger några meter under vattenivån..

  • Brutus

   ”Trots att Holland o Belgien ligger några meter under havsnivån”…Det är kanske därför man klarar sig med 13 metersbroar där o inte i Göteborg.. Seglingsfria höjden blir väl därmed runt 19 meter..typ..;) o ännu högre vi lågvatten haha!:)

 • Göteborg

  Ta bara Zeebrugge som exempel,en Hamn som är byggd på betongplattor som sträcker sig från stranden flera hundra meter rätt ut i vattnet,där kanaler breddas och sträcker sig flera Km in i landet och fartygen ligger i stora basenger med Terminaler runtomkring.Medans hemma i Göteborg kan man inte besluta någonting,mjölka medborgarna med olika avgifter och skatter ligger först på dagordningen.

 • Erik

  Ja, Johan Nyhus är skrämmande arrogant. Att han dessutom tycks vara nöjd med denna kompromiss till bro visar på bristande omdöme. Varför bygger man inte en tunnel istället som Mark Isitt föreslår? Är det för att den nya bron skall bli den rödgröna politikerelitens monument över sig själv, något att skryta över på landsmötena i respektive parti?

 • EoLus

  Bro – för att cyklister skall kunna komma över. cyklister får inte ”skickas” ner i tunnel. Vem är duktigast cyklist i kommunstyrelsen ? Svar: Anneli Hulthen (S), på pakethållaren sitter (MP) Kia Andreasson och teaterviskar.
  Låg Bro ?? – för att det inte skall bli för jobbigt att kommen uppför backen.
  På samma sätt vill nuvarande GBG-Styre strypa Göteborgs Hamn från väster med en – ”Vindkrafts”park” med hela området mellan norra o södra inseglingen. Gbg Hamns ledning bör kontakta (har dom redan gjort) sin ”systerhamn/vänskapshamn” Rotterdam, ta in know how och säkerhetsavstånd.
  Dom har 2 nautiska mil = ca 3,5 km som avstånd – Gbg hamn accepterar 400 meter !
  Kia Andreasson (MP) / GBG ENGERGI:s och beställare (Kommunägt bolag som spenderar miljoner av era elräknings-pengar på ett dödfött projekt) – ordförande vill ha 200 m säkerhetsavstånd.
  VEM tänker på miljön ? Varken S eller MP.
  Vem tänker på säkerhet ?
  Vem tänker på Syd-sveriges/Hela Sveriges exportintäkter – som vi lever av –
  INTE (S) och (MP) – välj bort dom i september för att börja med.
  Sjöfarten är Hela Sveriges livsnerv för vårt ”välstånd” – om vi skall ha nåt ?
  Göteborgare Välj rätt väg !
  – låt cyklisterna åka 2 st skyttelfärjor till Ringön/Frihamnen till Lilla Bommen – det har vi gjort tidigare i GBG och gör fortfarande till Eriksberg och Lundby-området !

 • D.J

  (verksam sjömän) suck!

 • Leif Nilsson

  Helt idiotiskt att begränsa sjöfarten till våra inre vattenvägar med en lågbro över Göta Älv!

 • Kapten Lägerwall

  Detta är en alldeles för stor fråga för att kommunal- och kanske regionalpolitiker skall få besluta om!

  Sjövägen har genom tiderna betraktats som den enda icke förstörbara vägen i ett internationellt perspektiv. Att pådra ytterligare kostnader för sjöfarten med onaturliga ”nedåtslussar” är oerhört kortsiktigt tänkt. Siktet kan bara vara för att tillfredsställa ekonomin för kommunen inom mandatperioden och har intet av långsiktighet. Detta torde gälla alla lågbroprojekt inom hela landet. Att bygga maritima hinder borde ha en särskild tillsynsprocess, där man överväger samtliga riksintressen såväl under föredömlig fred som under en högre samhällsbelastning.

  Kapten Lägerwall har själv blivit anmäld för att ha isolerat en isjakt genom att gå ut i nyisen ur en norrlandshamn. Detta trots att vi väntat en timme på att isjakten skulle befinna sig på säker sida om farleden.

  Vem som helst kan tycka att isjakten har fel som, trots anrop i megafon, envisats med att ligga kvar så att den blev isolerad.

  I detta fall anropas kommunerna som bygger lågbroar och som inte anser sig kunna ta ansvar för andra regioner.

  Detta är förstås en fråga som inte enbart kommunen får besluta om. Då är det fel på det politiska systemet. Själv måste Lägerwall betala för matavfallsavgifterna trots egen kompost i solidaritetens tecken, trots egen kompost och ”nolleverans”. Lägerwall ”köper det”

  Kapten Lägerwall anser att det måste vara något fel, då en kommun, i princip kan stoppa nödvändig sjötrafik. Det är extra pinsamt att det rör sig om Gbg kommun; då var det sagt!

  Att hindra eller försvåra sjötrafik, som det nu är frågan om, där det finns en allmän farled skall naturligtvis vara ett riksintresse och egentligen hanteras av minst två mandatperioder i riksdagen.

  Lägerwall, som i detta fall kanske tycker som E Thun (som flaggat ut och därför inte borde lägga sig i inrikespolitiken), kan inte annat säga att Gbg kommun beter sig som ett antal pajaser i denna fråga.

  De som vill bygga lågbroar bör snarast fråntas sin rätt till allmänna val och utvisas ur landet! (Något som Thun valt själv…)

  brgds

  /Lgw

 • Annika

  Göteborg är Sveriges näst största stad med massor av trafik. Det är absurt att öppna en bro mitt i stan, förstöra kollektivtrafikens framgång för att släppa förbi en sketen båt. Öppna bron på natten istället.

  • Erik

   Det var en sällsynt intelligent kommentar… Inte. Den ”sketna båten” ersätter 200st lastbilar på E45:an, så om det är ”massor av trafik” som är problemet gör du ju bara saken ännu värre genom tvinga över godset på väg istället för älv. Man kan enkelt lösa hela frågan genom att bygga en bro som är lika hög som den nuvarande så slipper man många broöppningar. Tänk efter lite till Annika innan du postar nästa gång.

   • Anonymous

    Bor också i Göteborg och måste säga att nuvarande bro är otroligt dåligt utformad och på tok för hög för gångare, cyklister och kollektivtrafik etc. Med en platt bro hade göteborg kunnat påbörja resan att bli en modern storstad. Vet inte om det går att öppna bron hela natten men det är så man gör i st Petersburg tydligen.

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.