Fotograf: Wasaline

Kategori: Hamn/Logistik | Passagerarsjöfart | RoRo

Wasaline samarbetar med järnvägen

Peter Ståhlberg, vd för svensk-finska Wasaline, ser en god tillväxtpotential för färjegods över Kvarken.

Ett led i att stärka marknadspositionen för färjeleden Umeå–Vasa är transporter som knyter samman sjöfart, järnväg och lastbil. Färjerederiet NLC Ferry Ab Oy, som marknadsför sin trafik under namnet Wasaline, inleder samarbete med Green Cargo som öppnar en transportled på järnväg mellan Vasa via Umeå till den europeiska kontinenten.

Sjötransport

Wasaline svarar för sjötransporten mellan Vasa och hamnen i Holmsund utanför Umeå med sin färja Wasa Express. På den svenska sidan länkas transporterna till Green Cargos nätverk i Sverige och Norge, med koppling till den europeiska kontinenten. 

Transporterna säljs av både Wasaline och Green Cargo.

– Vi får genom detta samarbete med Wasaline och Kvarken Hamnar möjligheter att erbjuda transportlösningar som på ett effektivt sätt kombinerar sjöfrakt, järnväg och bil mellan Finland och Sverige, Norge och kontinenten, kommenterar Björn Thunqvist, Manager BusinessDevelopment, Green Cargo AB.

Förstärker logistiken

Peter Ståhlberg, vd för Wasaline, säger till Sjöfartstidningen att rederiets strävan från första början har varit att öppna nya transportlänkar och hitta samarbetspartners. Han ser att en viktig del av Wasalines strategi är att förstärka logistiken i området.

– Om man tittar på hela Finlands sjöburna export och import så har vi en betydligt bättre volymutveckling och vår kurva pekar uppåt. Fraktmässigt har Wasaline överskridit fjolårssiffrorna för motsvarande period och vi ser att vår marknadsandel ökar stadigt.

Han säger också att en hel del lastbilstrafik har flyttats till Kvarken från de sydliga färjelinjerna mellan Sverige och Finland.

– Det påverkade till exempel när Sea Wind togs ur trafik. Vi såg direkt att mycket gods styrdes hit. Även av det gods som går till Norge har vi fått ganska stora kvoter.

Färjan billigare

Peter Ståhlberg ser även den norra landsvägsförbindelsen över Haparanda och Torneå som en allvarlig konkurrent.

– Den har en tid varit marginellt billigare eftersom bränslepriserna var så låga. Då var det break even kan man säga, men nu har bränslet kommit upp och nu är vi mera attraktiva igen.

Som han ser det är en av färjelinjens starka sidor ett lämpligt fartyg och en kort överfartstid.

– Vi har en fungerande och bra linjeorganisation, så när vi får nya kunder att prova oss så har de en tendens att stanna. Vi har ett bra fartyg med fyra och en halv timmes överfart. Vi har två lastdäck och ett av dem är IMO-däck. Fartyget är absolut optimalt och den nya färjan som ritas byggs mycket på detta koncept.

Framtidssatsning

Samarbetet med Green Cargo tror Peter Ståhlberg har framtiden för sig. Han säger att mer och mer gods kommer att flyttas till järnvägen på sikt.

– Det handlar inte ännu om så stora godsflöden, men de ökar. Vi har redan bland annat haft gods till Verona och England. Den största möjligheten är att våra kunder kan boka direkt via oss, säger Peter Ståhlberg, och fortsätter:

– Jag ser det som en möjlighet för stora godsflöden i vardera riktningen med daglig tidtabell. Det finns industri som ligger bra till.

Spår till hamnen

De enheter som transporteras inom ramarna för detta samarbete är främst trailrar och containrar. Peter Ståhlberg berättar att Green Cargo tar hand om omlastning i Umeå till och från järnväg. I framtiden hoppas han på att detta kan ske intill färjeläget.

– Det kommer att byggas en järnvägslinje till hamnen i Holmsund som går nästan ända ut till fartyget, påpekar han.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.