Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Passagerarsjöfart | Ekonomi

Uppgradering av fartyg belastar Wasaline-resultat

En omfattande uppgradering av färjan Wasa Express, med bland annat en icke budgeterad dockning i Tallinn, innebär att Wasaline redovisar en förlust efter avskrivningar på EUR 3 miljoner för år 2013.

Peter Ståhlberg, vd för Wasaline, säger till Sjöfartstidningen att driften däremot har gått bra.

– Vi satsade mera på fartyget än vad som var tänkt ursprungligen. Skulle vi inte ha gjort det så skulle det ha varit ett mycket bra år, så det är inget dramatiskt med det hela.

Totalt har Wasaline satsat närmare EUR 3 miljoner på reparationer och uppgraderingar av fartyget sedan det köptes 2012.

– Då fartyget köptes fanns det inte tid att utvärdera den slutliga tekniska funktionen av fartyget. Alternativet var att det inte skulle finnas någon Kvarkentrafik alls. Då fanns det inte heller isförstärkta fartyg inom en vettig prisklass på marknaden, det här fartyget var förmånligt.

Peter Ståhlberg påpekar att resultatet också belastas av en avskrivning på 1,2 miljoner.

– Operativt kommer vi att gå enligt budget i år men vi har kort avskrivningstid på fartyget så det tar nog lite tid innan vi visar plus på sista raden efter avskrivningar.

Satsar på driftsäkerhet

Peter Ståhlberg anser att det är viktigt att ägarna har varit villiga att satsa pengar på att uppgradera tekniken på Wasa Express. På detta sätt ville man säkra trafiken varje dag. 

– Trafiken ska vara säker varje dag. Den får inte falla på tekniska problem. Trafikstarten var belastad med tekniska problem innan vi gick på varv och så kan man inte hålla på i längden. Med inställda avgångar tappar man snart förtroendet bland kunderna, särskilt vad gäller frakten.

Betydande ökning

Under 2012, då konkursboet efter den föregående operatören RG Line fortsatte med trafiken och införde en attraktivare prissättning, transporterades 75.000 färjepassagerare mellan Umeå och Vasa. Ett år tidigare hade RG Line bara 46.000 passagerare. RG Line, som fokuserade på frakt, transporterade 12.746 fraktenheter 2012.

För linjen Umeå–Vasa innebar redan det första året av trafik med Wasaline ett lyft. År 2013 transporterade Wasaline 153.705 passagerare, 33.796 personbilar och 13.443 fraktenheter. 

Under de fyra första månaderna 2014 noteras en fortsatt ökning inom alla segment jämfört med motsvarande period i fjol. Passagerarna har ökat med tre procent, antalet personbilar med tio procent och antalet fraktenheter med två procent 

– Om det fortsätter så här kommer det att bli det bästa året i Kvarkentrafiken ända sedan taxfree upphörde, säger Peter Ståhlberg. 

 

Kommentarer

 • Bengt Björkholm

  Ståhlberg har förstått det där med prioritering, dvs rätt och riktad sådan, båten skall hållas i körbart skick, personalen skall vara samarbetsvillig, revirtänkande undvikas.Vid anställning av rederipersonal borde alltid krav på en viss sjöpraktik ställas, ser man helheten så ser man också vad som skall göras och beslutsfattande blir lätt och fungerande.
  I sanningens namn bör ändå tilläggas att tidigare rederiverksamhet på linjen varit nog så ansprmåkslös

  • Anonymous

   Men faktum kvarstår att förlust kan man bara tillåta sig om man har pengar att skjuta till. Har man inte det så måste det gå ihop. Då är allt annat underordnat hur gärna man än vill satsa.

 • Bengt Björkholm

  tror inte att det är så många som räknat med att ifrågavarande, rutt skulle gå på vinst till att börja med,färjan bör till att börja med sättas i skick för att klara alla väder och hålla tidtabell.I och med att ryktet förbättras går ökning av kundunderlaget och inkomster hand i hand och färjan närmar sig självförsörjan

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.