Fotograf: Sjöfartstidningen

Kategori: Politik | Arbetsmarknad | Ekonomi

Vill förändra sjöfartsstödet

Förenkla sjöfartsstödet, säkra nettomodellen och upprätta ett sjöfartsråd – dessa tre åtgärder föreslår Blå Tillväxt.

I en debattartikel skriven av de tre parterna i Blå Tillväxt – Seko Sjöfolk, Svensk Sjöfart och Sjöbefälsföreningen – föreslås tre åtgärder som ska förbättra möjligheterna för den svenska sjöfartsbranschen att ”växa med kraft”. Artikeln är riktad till infrastrukturminister Thomas Eneroth (S).

Tre förslag

 • Förenkla regelverket för sjöfartsstöd och samtidigt se till att samma bedömningsgrunder gäller för sjöinkomst, sjöfartsstöd och tonnageskatt.
 • Blocköverskridande överenskommelse om återgång till nettomodellen. Detta behövs enligt debattörerna för att säkerställa långsiktigt stabila villkor för tonnageskatten. I praktiken betyder förslaget att sjöfartsstödet fortsätter innebära att redare får tillbaka 100 procent av inbetalda skatter eller sociala avgifter, i stället för de 99 procent som nivån sänktes till den 1 januari 2017. 
 • Tillsätt ett sjöfartsråd där sjöfartsbranschen får bidra med sin kompetens. ”Genom att bygga upp ett partsöverskridande sjöfartsråd kan politiska beslut både fattas och förankras effektivare, vilket bidrar till långsiktig stabilitet och större tydlighet. Det är vad den svenska sjöfarten behöver för att kunna växa och stärka hela den maritima näringens konkurrenskraft utifrån den svenska modellen”, skriver Blå Tillväxt.

Små kostnader, stora vinster

I debattartikeln framhåller Blå Tillväxt att dessa åtgärder kan genomföras med små kostnader för staten och ändå ge stora samhällsvinster i form av mer sjöfart, fler jobb och bättre klimat.

Kommentarer

 • Fd maskinbefäl

  Varför inte kopiera danska systemet DIS rakt av, men inför krav på minst 25% svenskar totalt i en rederiflotta. Varför måste allt göras i små steg och under väldigt lång tid dessutom? När(om) alla bitar är på plats och alla är nöjda med förutsättningarna, så blir det väl att börja från scratch med 0 fartyg under svensk flagg. I många andra sammanhang är våra politiker blixtsnabba, men inte när det gäller att rädda svenska handelsflottan, som de säger sig värna om. Men det är ju väldigt bra att redare och fack är överens om hur det skall gå till. Lycka till!

 • rolf b bertilson

  Sjöfartens intressenter ger aldrig upp! Trots många motgångar genom åren jobbar alla sjöfartsintresserade på och kommer fram med vettiga förslag. Som detta där redare och ombordanställda kämpar tillsammans – precis som ombord!
  Tonnageskattereglerna måsta ändras så att kustfart kan inkluderas. Innan det är gjort kan ex inte Donsöredarna tänka på att flagga hem sin utflaggade fartyg.
  Vakt efter vakt pågår ansträngningarna -precis som till sjöss!

 • Sjöman

  Tummen upp och en klapp på axeln till er alla! Nu är det upp till våra duktiga politiker att sätta det i verket 🙂

Artikeln är stängd för fler kommentarer