Fotograf: Scandlines

Kategori: Skeppsbyggnad | Färjetrafik

Scandlines beställer emissionsfri färja

Färjerederiet Scandlines tar 2024 leverans av ett nybygge för linjen Rödby–Puttgarden som kan opereras antingen som hybrid eller emissionsfritt med batterier.

Färjan byggs av Cemre Shipyard i Turkiet och ska transportera lastbilar på leden Rödby–Puttgarden. Kapaciteten blir 66 lastenheter. När färjan opereras utsläppsfritt tar överfarten en timme. Den nya färjan ska ersätta Holger Danske och Kronprins Frederik.

– Med den ökade kapaciteten kan vi möta det ökande behovet från fraktkunder. Under 2021 har antalet fraktenheter ökat med 12 procent, säger Scandlines CEO Carsten Nørland i ett pressmeddelande.

Last på två däck

Vid hybriddrift blir överfartstiden 45 minuter. Därmed kan nybygget användas som reservfärja när någon av de nuvarande fyra färjorna är ur drift för dockning.

Nybygget ska ta last på två däck, vilket kräver ombyggnation av ett färjeläge i Puttgarden och ett i Rödby. Fartyget får en modulär konstruktion som gör det möjligt att senare anpassa det för att även transportera personbilar.

Laddar i Rödby

Färjan ska inledningsvis ladda batterierna i Rödby. Där investerade Scandlines 2019 i en 50 kV/25 MW elkabel till Rödbyhavn som nu ska förlängas till färjelägena. Vidare installeras transformer och en laddstation. På sikt planeras även möjlighet att ladda i Puttgarden.

– Scandlines opererar världens största flotta av hybridfärjor och systemet kopieres också över hela världen och har blivit framgångsrikt. Nu är vi redo för nästa stora steg och introducera vår första emissionsfria färja. Nästa generation är därmed klar att ta över på Rödby-Puttgarden, säger Vagn Sørensen, styrelseordförande i Scandlines.