Kronprins Frederik

Fotograf: Scandlines

Kategori: Passagerarsjöfart | Hamn/Logistik | RoRo

Scandlines flyttar färja mellan linjer

Scandlines väljer att stärka upp linjen Rødby-Puttgarden med Kronprins Frederik som tidigare trafikerat linjen Rostock-Gedser.

I samband med att Scandlines satt in två nya hybridfärjor på linjen Gedser-Rostock har företaget valt att flytta färjan Kronprins Frederik till linjen Rødby-Puttgarden. En linje som sett en tillväxt av lastbilar på åtta procent de senaste åren.

Ombyggnationer på fartyg och kaj

I samband med flytten gick Kronprins Frederik in på varvet Navikon i Świnoujście i Polen. Där fick fartyget bland annat nya akterramper på 12 meter vardera för att kunna lägga till i Puttgarden samt nya fenderlister i fören för att kunna angöra kajen i Rødby. Dessutom byttes sammanlagt 12 ton stål ut i bland annat ballasttankarna.

Dessutom har 70.000 kubikmeter sand muddrats bort i Puttgarden för att fartyget skall kunna komma till kaj. Sammanlagt har ombyggnationerna av kajerna och fartyget kostat cirka 26 miljoner danska kronor.

I reguljär trafik

De senaste dagarna har Kronprins Frederik genomfört provseglingar på rutten men från och med 4 april går fartyget i reguljär trafik.

Kronprins Frederik är på 2.671 dwt och kan ta ombord cirka 35 lastbilar.