Kategori: Passagerarsjöfart | Regelverk | Skeppsbyggnad

Scandlines-färja får batteridrift

Scandlines-färjan Prinsesse Benedikte mellan Rödby och Puttgarden ska kompletteras med batteridrift. Därmed hoppas man minska bränsleförbrukningen med 15 procent. 

Hybridtekniken som ska införas på Prinsesse Benedikte är i princip samma teknik som används i till exempel Toyota Prius-bilar och innebär att färjans fem MAK-dieselmotor kompletteras med en uppsättning avancerade litiumpolymerbatterier. Sannolikt blir detta första gången någonsin som en passagerarfärja förses med denna typ av hybridteknik.  

Tyst batteridrift i hamnarna 

En faktor som underlättar installationen är att Prinsesse Benedikte har ett dieselelektriskt maskineri och att färjans propellrar drivs av elmotorer som får sin ström från dieselgeneratorer. Det innebär att strömmen efter konverteringen kan komma delvis från batterierna och att färjan till och med ska kunna segla in i och ut ur hamnarna utan de traditionella motorerna.     

Efter konverteringen kommer färjan att provköras under ordinarie turer med passagerare ombord. 

– Om den nya hybridtekniken då inte skulle fungera som vi önskar slår vi bara om till de vanliga motorerna, säger Søren Poulsgaard Jensen, vd för Scandlines, till den danska tidningen Politiken. 

Minskning av skadliga ämnen 

Syftet med konverteringen är en del i förberedelserna inför de kommande svavelreglerna 2015, och faller försöket med Prinsesse Benedikte väl ut är tanken att övriga tre färjor på Rödby-Puttgarden-linjen ska konverteras. Dessutom finns det planer på att förse även de nya färjorna på Gedser-Rostock med batteridrift. 

Konverteringen av Prinsesse Benedikte beräknas kosta omkring DKK 30 miljoner och förutom att den beräknas resultera i 15 procents lägre bränsleförbrukning så räknar rederiet också med att utsläppen av skadliga ämnen kommer att minska med 20 procent.