Ett år av intensivt arbete

Nu har jag arbetat ett år som nationell samordnare för inrikes- och närsjöfart på Trafikverket. Det har varit ett minst sagt intensivt arbete med många möten med aktörer både i näringen, kommunföreträdare och andra myndigheter. Engagemanget för sjöfarten är stort vart jag än kommer. Jag tänkte här lyfta några av de saker vi nu jobbar med inom detta regeringsuppdrag.

Hamnturné

Jag genomför just nu en hamnturné där ambitionen är att besöka/träffa alla hamnar, regionala och kommunala företrädare samt näringslivet lokalt. Vid mötena har frågor runt möjligheten att öka volymerna på sjöfart diskuterats. Det blir väldigt uppenbart hur stora satsningar hamnar runt om i Sverige gör just nu. Det gäller både anslutningar till hamnen, anläggningar i hamnen och i farled. Viljan att öka andelen gods är stor hos hamnar, rederier, lokala- och regionala politiker.

Besök och träffar med branschföreningar och näringslivet

Jag har träffat flera branschföreningar, handelskammare, kommunala samverkansorgan m.fl. När jag diskuterar med transportköpare framkommer en tydlig bild av vad som krävs för att sjöfarten ska bli ett förstahandsval:

  • Sjöfarten måste vara enkel att köpa (t ex digitala speditörer),
  • Transporten är enkel att kontrollera och följa upp,
  • Det måste säkerställas att sjöfarten är miljö- och klimatvänlig,
  • Rederierna måste kunna erbjuda helhetslösningar från dörr till dörr.

Även om intresset är stort för inrikes sjöfart finns det än så länge bara några få exempel på företag som valt att använda sjöfart för sina inrikes transporter. Ett av dom är t ex Lindbäcks Bygg som transporterar husmoduler från sin fabrik i Piteå till hamnar i södra Sverige. Jag vill här citera Sofia Franzén från Lindbäcks Bygg, som talade vid Transportstyrelsens sjöfartsseminarium om deras erfarenheter:

”Viktiga aspekter för oss var miljö, men också kostnader. Det som krävs för att göra båttransporter mer intressant är bland annat möjlighet till landström, delad risk, stöd vid upphandling, möjlighet till samtransporter, flexibilitet i hamnar, köpa helhetskoncept, tillgängliga hamnar, enklare att anlöpa hamn”.

Handlingsplan för inrikes och närsjöfart

Arbetet med att genomföra de 62 punkterna, som lagts fram gemensamt av Transportstyrelsen, Sjöfartsverket, Vinnova, Boverket, Energimyndigheten, Fossilfritt Sverige och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), pågår. Många saker kommer hända under våren, vi väntar bl a på ett remissförslag från Transportstyrelsen. Det handlar om regler för riskbaserad lotsning, nya områden för inre vattenvägar samt sjömätning och farledsåtgärder för dessa, arbetet med att stärka Vänersjöfarten m. m.

Med rätt åtgärder och stimulans kan sjöfartens transporter dubbleras till 2040

Mycket pågår men vi har ännu lång väg kvar! Regeringen insåg att det kommer ta tid och har gett mig sex år att arbeta vidare med att främja ett bättre nyttjande av sjöfarten längs våra kuster och våra inre vattenvägar. Med rätt åtgärder och stimulans kan sjöfartens transporter dubbleras till 2040. Det kommer kräva samling och samordning, men också mod och reformer – något som vi gemensamt måste ta fram och arbeta vidare med.

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.