Dags för sjöfartssamling!

Hamnarna är för dyra, farledsavgifterna är orättvisa, varuägarna betalar inte för gröna transporter och regelverket är för krångligt och överimplementerat.

Detta är uttalanden jag ofta möts av i min roll som nationell sjöfartssamordnare. Konkurrensen är hård i logistikvärlden så det är sannolikt ett uttryck av frustration.

Men pekar vi hela tiden på varandra lär vi inte komma framåt och utvecklas.

Jag ställer mig också frågande till argumentet att skylla på framtida kunder. När en mataffär har för lite kunder är det sällan de skyller på kunderna som väljer att inte handla i just deras affär. Affären får helt enkelt kavla upp ärmarna och vässa erbjudandet till kunden för att få dem att handla i just sin affär.

Samarbete ger fler fördelar

Jag ser i mina många möten med sjöfartsaktörer att många gör mycket var och en för sig för att öka sin effektivitet, sin lönsamhet och sina kunderbjudanden. Vi har också vissa delar som är mer förutbestämda såsom statliga avgifter och skatter.

Pekar vi hela tiden på varandra lär vi inte komma framåt och utvecklas

Det jag saknar är någon form av gemensam samling. Skulle vi kunna enas som kluster om fem–tio saker som vi tror är avgörande för att sjöfarten ska bli mer konkurrenskraftig, mer hållbart och ett mer attraktivt val för transportköparna?

Jag vet av egen erfarenhet att det kan vara svårt att samverka över nya gränser men det skulle också kunna ge stora positiva effekter. När dåvarande Sveriges redareförening lanserade ett samarbete ihop med SEKO Sjöfolk och Sjöbefälsföreningen byggde det på att samarbete trots allt ger större fördelar för alla parter än när parterna befinner på ständig kollisionskurs med varandra.

Förutsättningar för ett framgångsrikt samarbete är:

  • Ömsesidig respekt för varandras uppdrag och respektive medlemmar.
  • Att tidigt identifiera de punkter som vi vet att parterna inte kan komma överens om. Dessa ska vi inte samverka om.
  • Att bygga ett förtroendefullt och tillitsfullt samarbete där allas röst väger lika tungt.

Titta på Danmark

I sjöfartskretsar pekar vi ofta mot Danmark som har byggt upp sitt Blue Denmark. En av framgångsfaktorerna är att denna satsning är inkluderande, det vill säga att alla som ställer upp på målsättningarna får också vara med.

Vi har sedan länge bett om att sjöfarten ska få komma in i finrummet. Nu gäller det också att vi kan ena oss om ett budskap. Vad är det vi vill med sjöfarten i Sverige?

Dela gärna dina tankar i kommentarsfältet. Hur kan just du bidra?
Med dessa tankar vill jag från min sida tacka alla som är med och samverkar med mig, som ger av sin tid och kunskap för att skapa just detta.

God Jul och Gott Nytt år!

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.