Stenungsunds hamn.

Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Regelverk | Hamn/Logistik

Bestörtning över föreslagna gränsövergångar

Stenungsunds hamn och Uddevalla hamn finns inte med på listan över hamnar som i ett nytt förslag ska bli gränsövergångsställen. Nu kräver Sveriges Skeppsmäklareförening att regeringen inkluderar fler hamnar på listan.

Sveriges Skeppsmäklareförening har de senaste åren arbetat för att regeringen och Polismyndigheten ska utse fler hamnar till gränsövergångsställen, det vill säga platser där sjömän kan viseras vid av- och påmönstring. För att en hamn ska kunna hysa ett gränsövergångsställe behöver kommunen där hamnen ligger upptas i utlänningsförordningen, vilket regeringen beslutar. Därefter kan Polismyndigheten utse en hamn till gränsövergångsställe.

53 gränsövergångsställen

Sjöfartstidningen har skrivit om problematiken kring visering vid besättningsbyten bland annat i nummer 12/2022 av Sjöfartstidningen, där skeppsmäklare skildrar en situation med gränspoliser som bara kan komma under kontorstid på vardagar, hamnar där det inte alls går att genomföra besättningsbyten trots att det gått tidigare och ett blankt nej till att låta avmönstrande sjömän göra visering på en flygplats eller en polisstation. Dessutom fungerar det olika i olika delar av landet.

Det finns 53 hamnar i landet som är klassade som gränsövergångsställen för handelsfartyg. Tidigare kunde visering göras på polishuset, om ett rederi anmälde besättningsbytet i tid och gav polisen de nödvändiga handlingarna. Numera måste viseringen göras vid kaj.

”Stor bestörtning”

I senaste utgåvan av Skeppsmäklarnytt skriver Sveriges Skeppsmäklareförenings vd Berit Blomqvist att organisationen kunde glädjas åt att gränspolisen inkluderade ytterligare fyra hamnar i listan över gränsövergångar i ett förslag i slutet av 2022.

I maj i år kom ännu ett förslag, där två av de fyra hamnarna hade tagits bort, Uddevalla och Stenungsund, med anledning av att de båda kommunerna inte är upptagna i utlänningsförordningen.

Ur Sveriges Skeppsmäklareförenings remissvar på förslaget: ”Det var med stor bestörtning som vi läser att det förslag som vi tidigare ansett vara allt för urvattnat för att fylla sjöfartens behov av smidiga besättningsbyten, nu ska göras ännu snävare. Vi kan på inga som helst vis acceptera detta!”

I remissvaret kräver Sveriges Skeppsmäklareförening att regeringen skriver in Uddevalla och Stenungsund i utlänningsförordningen med hänvisning till att gränspolismyndigheten redan har uttryckt behovet av att hamnarna finns med som gränsövergångsställen, eftersom de ofta har besök av fartyg som anlöper direkt från exempelvis USA.

Sjömän hindras att mönstra av

”Att en sjöman som har avslutat sitt kontrakt inte ska kunna mönstra av och resa hem för att hamnen de ankommit till inte är en gränsövergång är faktiskt absurt. Särskilt som hamnarnas fartygsagenter vittnar om att de fått kommentarer som ’det är ju olagligt’ från gränspolisen när en sjöman tillbringat mer tid ombord än vad hans kontrakt stipulerar. Att i det läget ändå inte kunna genomföra en visering för att hamnen inte är ett gränsövergångsställe, faller på sin egen orimlighet!”, skriver Sveriges Skeppsmäklareförening i sitt remissvar och passar på att föreslå tillägg av ytterligare hamnar i listan: Köping, Wallhamn, Kristinehamn, Otterbäcken, Vänersborg, Lidköping och Gruvön/Grums.

”Vi misstänker att det fortfarande kan finnas myndighetspersoner som tror att det bara är att ta ett fartyg från en hamn till en annan, godkänd gränsövergångshamn, när sjömannen behöver mönstra av. Vi vill bara än en gång understryka att detta aldrig kommer att ske då detta skulle kosta flera 100.000-tals kronor i form av tidsförluster samt farleds-, hamn- och lotsavgifter. Sveriges Skeppsmäklareförening kommer även att tillskriva infrastrukturminister Andreas Carlson och justitieminister Gunnar Strömmer i ärendet”, skriver Sveriges Skeppsmäklareförening.