Ett 180-tal deltog på Sjöfartsentusiastdagen. På scen står Robert Hill från Institute of Chartered Shipbrokers.

Fotograf: Anna Janson

Kategori: Folk/företag

Festen är över

Inslagen på årets Sjöfartsentusiastdag täckte sådant som gigantiska momspålagor på skeppsmäklare och fortsatt frustration kring gränspolisens visering av sjömän. Dessutom att sötebrödsdagarna nu verkar vara över för linjesjöfarten.

När Fredrik Hermansson, ordförande i Sveriges Skeppsmäklareförening och till vardags vd för Lakeway Link, hälsar de cirka 180 deltagarna på Sjöfartsentusiastdagen välkomna har Sjöfartsverket just avklarat sin Sjöfartsdag och deltagarna har fått lunch i göteborgska konferenshotellet Jacy’z skybar.

Hermansson uttrycker sin glädje över att återigen dela dagen med Sjöfartsverket, vilket drar folk till båda evenemangen. Han nämner också att det blev en del hårda ord mellan näringen och Sjöfartsverket förra året. ”Men idag är det bara kärlek”, säger han.

Fick ett bu

Gränspolisen är ett stående inslag på skeppsmäklarnas höstevenemang och diskussionen mellan skeppsmäklarna och myndigheten har handlat mycket om den begränsade tillgängligheten för visering av avmönstrande sjömän i hamnar som inte är klassade som gränsövergångsställen.

Berit Blomqvist, vd för Skeppsmäklareföreningen, och Cajsa Velden, sektionschef på gränspolisen. Foto: Klara Johansson.

När sektionschef Cajsa Velden och biträdande sektionschef Anna Garphult från gränspolisen håller sin presentation berättar de generellt om varför man utför gränskontroll och hur gränspolisen arbetar.
När Berit Blomqvist, vd i Sveriges Skeppsmäklareförening, äntrar scenen tar hon upp viseringen av sjömän och beskriver den stora frustrationen när sjömän inte lyckas resa hem vid avmönstring. Skeppsmäklareföreningen har lobbat för att få till exempel Wallhamn klassad som gränsövergång.

– Man kan verkligen titta på det här ur olika perspektiv – både ”varför har inte regeringen sett till att det är ett gränsövergångsställe när det är så mycket internationell trafik där?”, å andra sidan: varför går trafiken dit om det inte är ett gränsövergångsställe?, säger Anna Garphult på gränspolisen.

Många i publiken reagerar blixtsnabbt på hennes uttalande med ett ljud som är snarlikt ett ”buuu”.

Undkom moms på 260 miljoner

Därefter går tre jurister som på olika sätt arbetar med Skeppsmäklareföreningen igenom aktuella fall, bland annat i systemet Maritime Single Window. Ett kryss i fel ruta kan leda till enorma kostnader, vilket ett av medlemsföretagen i Sveriges Skeppsmäklareförening blev varse när Tullverket påförde företaget en moms på 260 miljoner kronor efter ett klareringsmisstag.

Juristen Milad Samadi på Werks advokater hjälpte skeppsmäkleriet att till slut undvika kostnaden, men han påpekar att Tullverket inte ändrar något i sin hantering även om de vet att det har begåtts ett ärligt misstag. Så han säger till de närvarande skeppsmäklarna att de för att undvika miljonkrav från Tullverket helt enkelt måste se till att inte göra fel.

Otydlig överflyttning

Den nationella samordnaren för inrikes sjöfart, Björn Garberg på Trafikverket, talar om läget för överflyttningen av gods från väg till sjö, vilket ingår i hans uppdrag från regeringen. Han säger att överflyttning i viss mån har blivit en affärsidé och att det finns flera exempel på trafikprojekt som flyttar över gods, varav några fick ekobonus. Men han konstaterar också att det idag inte finns något bra sätt att mäta hur det faktiskt går med överflyttningen.

CMA-CGM:s Linus Ljungmark och Björn Garberg på Trafikverket som agerar skylthållare när Ljungmark argumenterar för vägavgifter. Foto: Klara Johansson

Linus Ljungmark, Skandinavienchef för CMA-CGM, delar scenen med Garberg. Han var en av dem som lyckades få ekobonus för ny sjötrafik. Under Sjöfartsentusiastdagen passar han på temat överflyttning på att slå ett slag för vägavgifter och tycker att Sverige borde ta intryck av der Maut, tyskarnas vägavgift för lastbilar, för att ta betalt inte minst av norrmännen, som använder E6:an genom Sverige för omfattande tung trafik till en enligt Ljungmark försumbar kostnad.

Brax Shippings Max Wilhelmson Thörn ger därefter en översikt över läget på roro- och tankmarknaden, som präglas av tonnagebrist nu och framöver. Han och Lars Hallengren, vd för Brax Shipping, berättar också om hur de på olika sätt använder AI i sin verksamhet, inte minst för att skapa kreativ grafik utifrån excelfiler med komplex data.

Överkapacitetetens konsekvenser

En marknad som präglas av den totala motsatsen till tonnagebrist är linjesjöfarten. På tidigare Sjöfartsentusiastdagar har det handlat om höga rater och stora vinster på marknaden, men i år handlade det snarare om att sötebrödsdagarna är över.

Birna Ödfors på Maersk Nordic, Anna Taranger på Greencarrier Liner Agency och Kristoffer Hellstrand på Hapag-Lloyd Sverige, som alla tre är regionchefer för sina respektive bolag, talar om vilka effekter överkapaciteten på containermarknaden har just nu och under kommande år, då enormt många nybyggen kommer att levereras.

– Allt som kan gå fel har gått fel, säger Birna Ödfors och talar om både överkapacitet och sjunkande fraktpriser.

Metanolsatsningar

Men den stora utmaningen enligt Ödfors är klimatförändringarna och de krav de ställer på Maersk. Rederiet ska vara klimatneutralt år 2040 och de vet ännu inte hur det ska gå till, men hon är övertygad om att de kommer att klara det. Hon nämner den stora serien av metanoltankfartyg som rederiet har beställt och att de parallellt med nybyggnationen också satsar på metanolproduktion.

Evergreen, som Greencarrier Liner Agency är agent för, har ett 70-tal nybyggen på ingång varav 30 som är förberedda för metanoldrift, berättar Anna Taranger. Baserat på operativ kapacitet är Evergreen just nu sjätte största linjerederiet i världen med en marknadsandel på sex procent. 80 procent av deras flotta har en ålder på under 10 år, i princip alla klarar C-klass och har full compliance med CII- och EEXI-regelverken (Carbon Intensity Indicator och Energy Efficiency Existing Ship Index), säger Taranger.

Hapag-Lloyds senaste kvartalsrapport visar att festen är över, säger Kristoffer Hellstrand, men ändå är 2023 det tredje bästa året i rederiets historia. Angående överkapacitet ser han framför sig att mycket av det äldre tonnaget kommer att skrotas de närmsta åren, men också att man kommer att sätta in extratonnage på linjer för att kunna sänka farten och därmed möta skärpta utsläppskrav.