Kategori: Säkerhet

”Ansvaret för arbetsmiljön ligger på arbetsgivaren”

Transportstyrelsen bemöter nu kritiken mot deras tillsyn av arbetsmiljön til sjöss.

I en replik på debattartikeln från Seko-företrädarna Kenny Reinhold och Valle Karlsson, som Sjöfartstidningen skrev om tidigare i veckan, skriver Gunnar Ljungberg, sjö- och luftfartsdirektör på Transportstyrelsen, att myndigheten inte delar fackförbundets bild av att förutsättningarna för en god arbetsmiljö skulle vara sämre till sjöss än iland. ”Ansvaret för arbetsmiljön ligger på arbetsgivaren”, skriver Gunnar Ljungberg.

Påverkar inte tillsynen

Som svar på kritiken gällande att ett inte längre giltigt regelverk ligger till grund för de till sjöss gällande reglerna för kränkande särbehandling skriver han vidare att:

”Transportstyrelsens regler för kränkande särbehandling är likvärdiga med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö och utgör fortfarande ett skydd mot missförhållanden. Vår tillsyn påverkas inte av att de nya föreskrifterna inte införts för fartygsarbete.”

Läs hela Transportstyrelsens replik på tidningen Arbetets hemsida.