Torsdag skulle vara sista dag för att lämna anbud i upphandlingen av den färjetrafik som ska bedrivas till och från Gotland, men nu är tiden förlängd till 7 mars.

Kategori: Färjetrafik

Anbudstiden för Gotlandstrafiken förlängd

Torsdag den 29 februari skulle vara sista dag för att lämna anbud i upphandlingen av den färjetrafik som ska bedrivas till och från Gotland från år 2027. Men nu har anbudstiden förlängts.

Det var i slutet av augusti förra året som upphandlingen av Gotlandstrafiken från år 2027 drogs igång genom att möjligheten att lämna in anbud öppnade. Sista anbudsdag sattes till 29 februari, men nu har det datumet blivit framflyttat till 7 mars.

– Det är för att vi ska hinna hantera det så bra som möjligt. Vi behöver längre arbetstid och det bestämdes ganska nyligen, säger Bengt Olsson, presschef på Trafikverket. 

Kan du utveckla lite mer vad det beror på?

– Det är egentligen inget kontroversiellt alls, det handlar bara om att göra det enligt konstens alla regler så att det blir en bra upphandling och så småningom en bra tilldelning, säger han.

Trafikverkets projektledare för upphandlingen, Karin Bergenås, skriver i ett mail till Sjöfartstidningen att ”anbudstiden är förlängd till den 7 mars efter att vi har rättat några beräkningsfiler”.

Intresset fortsatt hemligt

Bengt Olsson kan inte i nuläget säga något om hur många anbud som kommit in eller hur intresset för upphandlingen varit.

– Vi kan inte gå ut och säga det ena eller andra, vi håller på det till efter den 7 mars så vet vi mer hur det ser ut, säger han.

Har fått kritik

Under den senaste tiden har det mediala intresset varit stort för upphandlingen där flera kritiska röster hörts om att staten behöver agera för att säkra så att svenska rederier har samma förutsättningar att ge anbud. 

Bland annat har Svensk Sjöfart varit kritiska till att svenska rederier missgynnas till följd av att upphandlad trafik inte kan vara en del av det svenska tonnageskattesystemet. Även Region Gotland har kritiserat upphandlingen genom att skriva till regeringen med krav om att den upphandlade trafiken ska vara svenskflaggad på grund av det rådande säkerhetsläget.

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.