Trafikverket har nu presenterat underlaget för upphandlingen av trafiken till Gotland för nästa avtalsperiod som inleds den 1 februari 2027.

Kategori: Färjetrafik

Nu vässas kraven på Gotlandstrafiken

Underlaget för upphandlingen av Gotlandstrafiken från år 2027 har presenterats av Trafikverket. Myndigheten ställer nu skarpare krav kring trafikens klimatpåverkan, trafikens roll för totalförsvaret och kring biljettpriser och överfartstider. 

Det var under en presskonferens i Visby under tisdagen som Trafikverkets generaldirektör Roberto Maiorana och Karin Bergenås, nationell planerare på myndigheten, presenterade hur underlaget är utformat för den upphandling som nu inleds av trafiken till Gotland för perioden från den 1 februari 2027 till den sista januari 2035, med option på ytterligare två år.

Presentationen rörde i huvudsak fyra områden: Gotlandstrafiken ur ett nationellt säkerhetsperspektiv, klimatperspektivet, biljettpriser samt kring överfartstider.

– Vi bedömer att vi i det här avtalet kommer att kunna landa i lägre priser och då framför allt i de takpriser som gäller för boende på Gotland. Lägre priser 2027 än vad som gäller i dag, säger Roberto Maiorana i den livesändning som P4 Gotland gjorde från pressträffen.

Tar bort bränsleprisindex

För besökande till Gotland kommer det fortsatt att vara fri prissättning. De lägre priserna för boende på Gotland ska vara möjliga att genomföra genom en förändring av sättet som pristaket sätts på. Tidigare har det styrts av Konsumentprisindex och ett bränsleprisindex.

– Nu tar vi bort bränsleprisindex ur den här formeln och det är för att vi sett vilken enorm påverkan det kan få, exempelvis i dagens avtal när priset på naturgas drog iväg med flera hundra procent, säger Karin Bergenås i P4 Gotlands sändning.

Operatören får välja drivmedel

När det gäller klimatkraven i upphandlingen berättade Karin Bergenås att Trafikverket kommer att ställa krav på 30 procent mindre koldioxidekvivalenter från den upphandlade trafiken under nästa avtal, det genom både energieffektivisering och skifte till bättre drivmedel.

– Operatören får själv välja drivmedel, men kravet måste nås, säger Karin Bergenås i sändningen.

Inför differentierad överfartstid

Nu införs en differentierad överfartstid mellan hög och lågsäsong, samt mellan veckodagar. Överfartstiden blir densamma på både den norra linjen mellan Visby och Nynäshamn, samt den södra linjen mellan Visby och Oskarshamn. Under högsäsong och helger ska överfartstiden vara 3 timmar och 15 minuter. Under lågsäsong samt måndag till torsdag blir överfartstiden 3 timmar och 36 minuter.

– Om operatören vill köra fortare än så, ersätter vi inte för det, säger Karin Bergenås.

Även kravet på kapacitet kommer att ökas med 10 procent på passagerarsidan på linjen mellan Visby och Nynäshamn, samt med 4 procent sett till antalet längdmeter för frakt. På linjen mellan Visby och Oskarshamn ställs samma krav på passagerarkapacitet som i dagens avtal, samt anpassad kapacitet för fraktvolymerna.

Blir en del av totalförsvaret

Enligt generaldirektör Roberto Maiorana har Trafikverket haft en nära dialog med Försvarsmakten för att fånga deras behov av transporter till och från Gotland. Dessutom har det förts in bestämmelser i kontraktet kopplat till den nationella säkerheten, en av orsakerna till att starten av upphandlingen blev framskjuten från i våras till nu i augusti.

– Vi har fört in bestämmelser i kontraktet för att kunna undvika oönskade aktörer och då handlar det väldigt mycket om att vi vill ha aktörer som är godkända enligt EU:s cabotageförordning men också att vi kan ha kontroll vid en eventuell försäljning eller ägarskifte under perioden. Vi kommer också vara väldigt tydliga med att operatören blir en del av totalförsvaret, säger Roberto Maiorana.

Regionen försiktigt positiv

Efter presentationen ställde sig Region Gotland försiktigt positiva till upphandlingsunderlaget.

– Trafikverket är tydliga med att priserna för gotlänningar 2027 inte ska se ut som priserna gör nu – det är ju helt avgörande för befolkning, föreningar, idrottslag och gotländskt näringsliv. Så som vi tolkar dagens information kommer staten ta större ansvar och ställa större krav på färjetrafiken, säger Meit Fohlin (S), ordförande i regionstyrelsen och Gotlands trafikråd, i ett pressmeddelande.