Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Folk/företag | Hamn/Logistik

Norvik och DSM på seminarium

På det väl besökta seminarium som Sveriges Skeppsmäklareförening arrangerade i samband med sitt 100-årsjubileum fick åhörarna information om såväl Stockholms Hamnar och Donsö Shipping Meet.

Seminariet hölls i Värtaterminalen i Stockholms Hamnar. Thomas Andersson, som i december 2018 tillträdde som ny vd för Stockholms Hamnar, inledde med att hälsa seminariedeltagarna välkomna till Stockholm, ”the capital of Scandinavia”.

– Den här stadsdelen växer fram på ett sådant sätt att även andra stadsdelar påverkas. Containerterminalen i Frihamnen kommer att avvecklas från och med 1 januari i nästa år. Då ska bostäder börja byggas där, men vi kommer att säkerställa att de kajer som vi har fortsatt används som kajer. Vi är också klara med de förhandlingar som innebär att energihamnen Loudden avvecklas med början från 1 januari. I två års tid kommer de bolag som varit verksamma där att avetablera och göra marken byggbar igen. Därefter kommer markexploatering och bostadsexploatering att ta vid.

Bra lokalisering

Thomas Andersson sa också att den nya Stockholm Norvik hamn byggs för att möjliggöra att staden växer och samtidigt säkerställer att sjöfarten kan utvecklas.

Containerterminalen i Norvik ska opereras av den internationella hamnjätten Hutchison.

– Varför Stockholm? Det finns en orsak till att vi är här. Vi ser alltid på siffror och statistik. Vi ser inbesparingar för fartyg som anlöper Stockholm direkt. Det är en bra lokalisering för handel med Östersjöregionen och också ett grönt alternativ för transporter till de stora marknaderna, sa Lawrence Yam, vd för Hutchison Ports Stockholm.

Johan Wallén, marknads- och försäljningschef i Stockholms Hamnar, berättade bland annat att den första fasen av Norvik kommer att stå klar om ett år.

– Stockholm växer och det är den största anledningen till att vi bygger Norvik för att säkerställa att vi har en infrastruktur som klarar av det. Vi känner att sjöfarten är en del av svaret på hur vi ska kunna möta klimatutmaningarna för att kunna försörja Mälarregionen på bästa hållbara sätt.

DSM

Jonas Backman representerade Donsö Shipping Meet (DSM) på seminariet. Han informerade om höstens event som pågår från 3 till 4 september.

– Då vi startade 2009 var vi 20 rederier och 60 utställare och cirka 400 besökare. I år kommer vi att vara 260 utställare, 100 rederier och cirka 2.000 besökare. 

Sponsorernas roll betonade Jonas Backman speciellt. Han berättade också att Stena kommer in som en långsiktig partner på sex år.

– De kommer att vara grundplattformen 2019, 2021 och 2023.