Mälarpendeln

Fotograf: Stockholms Hamnar

Kategori: Hamn/Logistik | Kortsjö

Mer gods sjövägen

Stockholms Hamnar, Hutchison Ports Stockholm, Mälarhamnar och Wallenius Marine samarbetar för att skapa ny inlandssjöfart i Mälaren.

Syftet med samarbetet är att etablera Mälarpendeln som bygger på inlandssjöfart mellan Stockholm Norvik Hamn och Mälarhamnarna i Västerås och Köping.

Stockholms Hamnars nya godshamn Stockholm Norvik Hamn öppnades i maj. Enligt Stockholms Hamnar skapar Norvik med sitt läge nya möjligheter för effektiva och hållbara transporter i den växande Stockholms- och Mälardalsregionen.

Mindre containerfartyg

Samtidigt pågår stora projekt i Mälarhamnarna för att hantera större mängder gods. Som ett led i denna utveckling, satsar Mälarhamnar, Stockholms Hamnar och Hutchison Ports Stockholm på Mälarpendeln tillsammans med Wallenius Marine.

– Vi tror på kraften i partnerskap och att flytta last från land till sjö. Tillsammans kan vi möjliggöra hållbara transporter i Mälardalen, och därför är det här projektet högintressant för oss, kommenterar Göran Söderdahl, Senior Commercial Manager, Wallenius Marine AB, i ett pressmeddelande från Stockholms Hamnar.

Han säger till Sjöfartstidningen att det tonnage som initialt blir aktuellt är att ta in ett mindre containerfartyg.

– Vi börjar med det om vi ser att projektet bär sig.

Sjövägen till Norvik

Idén är att i större utsträckning än tidigare transportera varor sjövägen direkt till Stockholm Norvik Hamn och sedan vidare i Mälaren till Mälarhamnarna. Därmed avlastas de idag hårt belastade vägarna och järnvägarna. Mälarpendeln kommer att bidra till mer hållbara transporter i Mälardalen, uppger Stockholms Hamnar i pressmeddelandet.

Enligt Stockholms Hamnar är Stockholm Norvik Hamn den containerterminal som ligger närmast Sveriges största konsumtionsområde och har kortare avstånd till öppet hav än någon annan hamn på östkusten.

– Vi ser oerhört positivt på detta samarbete. Stockholm Norvik Hamn ger en unik möjlighet att skapa en inlandssjöfart som effektiviserar transporterna i Stockholmsregionen. Det ger ytterligare möjligheter till våra kunder, minskar trängsel och är klimatsmart, säger Johan Wallén, marknads- och försäljningschef Stockholms Hamnar.

Viktigt med samarbete

Nio av tio varor kommer enligt pressmeddelandet till Sverige sjövägen. De flesta av dessa varor ska till Stockholm och Mälardalsregionen.

– För att rederier, speditörer och varuägare ska kunna driva och använda inlandssjöfart krävs det att vi arbetar tillsammans i en slinga och att det finns farleder som fungerar för ändamålet. Därför är det viktigt att vi godshamnar hittar samarbetsformer och tar avgörande steg för att den här trafiken ska komma igång i Sverige, säger Carola Alzén, vd Mälarhamnar.

Kraftig förflyttning

Pia Berglund, nationell samordnare för inrikes sjöfart på Trafikverket, anser att Mälarpendeln är i linje med regeringens strävan att flytta över mer gods till sjöfarten.

– Den nationella godstransportstrategin tar sikte på framtidens transportsystem där sjöfarten spelar en nyckelroll för att skapa moderna, effektiva och hållbara transporter. Mälarpendeln ligger precis i linje med vad regeringen strävar efter och bidrar till en kraftig förflyttning av godstransporter från våra vägar, säger hon i pressmeddelandet.