Fotograf: Stockholms Hamnar

Kategori: Hamn/Logistik

Stockholm Norvik i Mark- och miljööverdomstolen

Torsdagen den 27 augusti hålls huvudförhandling i Mark- och miljööverdomstolen om byggande och drift av den nya hamnen Stockholm Norvik.

Mark- och miljöverdomstolen förklarade redan i december 2010 den planerade hamnen för roro och container på Norvikudden i Nynäshamn tillåtlig. I april 2012 beslöt Högsta domstolen att inte ge prövningstillstånd och i oktober 2014 gav Mark- och miljödomstolen Stockholms Hamnar tillstånd att bygga och driva Stockholm Norvik. Domstolen meddelade även villkor för verksamheten samt gav tillstånd till muddring och dispens för att dumpa muddermassor till havs. Motparter överklagade och på torsdagen är det alltså dags för ny prövning i överinstansen Mark- och miljööverdomstolen.

Från land till sjö

Stockholms Hamnar uppger att Stockholm Norvik kommer att bidra till att en del av det gods som idag transporteras med bil eller järnväg istället skeppas sjövägen så nära Sveriges största konsumtionsområde som möjligt.

– Det är bra både för miljön och för trängseln på dagens vägar och järnväg, skriver hamnen i ett pressmeddelande.

Projektet uppges vara väl förberett och så snart alla tillstånd är klara startar byggnationen. Det tar cirka tre år att bygga hamnen.

Kommentarer

  • Anonymous

    Bra kanske vi skattebetalare slipper subventionera järnväg till Göteborg!!

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.