Johan Wallén, marknads- och försäljningschef i Stockholms Hamnar, och Benjamin Weinacht, Managing Director Hydrogen Ports på CMB.TECH.

Fotograf: Stockholms Hamnar

Kategori: Miljö

Satsning på vätgas i Norvik

Stockholms Hamnar har inlett ett samarbete med vätgasteknikbolaget CMB.TECH för att göra en storsatsning på vätgas i Stockholm Norvik Hamn.

Det är för att i framtiden kunna erbjuda både rederier och åkerier samt andra kunder och samarbetspartners vätgas som Stockholms Hamnar nu ingått ett strategiskt partnerskap med CMB.TECH. Målsättningen att göra Stockholm Norvik Hamn till Sveriges mest klimatsmarta och hållbara hamn. Satsningen innebär startskottet för att kunna etablera en tankstation för vätgas i anslutning till hamnen.

Börjar med hamnfordon

I ett första steg konverteras hamnfordon till att köras på vätgas. Den första vätgasdrivna terminaltrucken planeras att vara i drift i hamnen under 2023.

– Vätgas kommer att spela en avgörande roll i omställningen till fossilfria transporter, både på land och till sjöss. Vi är därför otroligt glada över partnerskapet med CMB.TECH och satsningen på vätgas. Det ligger helt i linje med Stockholms Hamnars ambitiösa miljömål att driva en fossilfri verksamhet från 2030, säger Anna König Jerlmyr, finansborgarråd (M) Stockholms stad, i ett pressmeddelande.

Stor aktör inom transportsektorn

Enligt pressmeddelandet är CMB.TECH en av de stora aktörerna som erbjuder vätgaslösningar och har stor erfarenhet från sjöfarts- och transportsektorn.

– Att kunna etablera det här strategiska partnerskapet med Stockholms Hamnar i den nya godshamnen Stockholm Norvik Hamn är oerhört glädjande. Det är den första hamnen vi arbetar med i Sverige och vi hoppas kunna bidra med kunskap och erfarenhet i omställningen från diesel till vätgas. Det ger helt nya förutsättningar för att vidareutveckla Stockholm Norvik Hamn som den klimatsmarta hamn den redan är, säger Alexander Saverys, vd på CMB.TECH i pressmeddelandet.