OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Fotograf: Arctia

Kategori: Arbetsmarknad | Politik

Finska isbrytarstrejken avvärjd

Avtalet är i hamn för däcksbefälet på finska isbrytare och ett medlingsförslag har lämnats gällande avtal för däcksbefäl på fartyg i utrikestrafik.

Finlands Skeppsbefälsförbund och Rederierna i Finland godkände i går torsdag det medlingsförslag som riksförlikningsman Minna Helle på onsdag kväll gav i den arbetstvist som gällde isbrytarna i det statliga rederiet Arctia. Däcksbefälets nya avtal är treårigt.

Förlikningsförslag

Riksförlikningsman Minna Helle presenterade även natten mellan torsdag och fredag ett medlingsförslag till Finlands Skeppsbefälsförbund och Rederierna i Finland i den arbetstvist som gäller utrikesfarten. Parterna kan antingen godkänna eller förkasta förslaget och ska ska lämna sina svar i dag, fredag eftermiddag.

Sympatiåtgärder

Fartyg i utrikestrafik, inkluderande färjorna, hotas av Finlands Skeppsbefälsförbunds arbetsinställelse som skulle inledas fredagen den 23 mars 2018 på morgonen. Enligt ett meddelande från Riksförlikningsmannens byrå (den finska motsvarigheten till Medlingsinstitutet) hotar Finlands Skeppsbefälsförbund också med att samma dag inleda en sympatiåtgärd på isbrytarna.