Fotograf: Joachim Sjöström

Kategori: Arbetsmarknad

Sjöfartsstrejk i Finland delvis avvärjd

Finlands Sjömans-Union, föreningen Rederierna i Finland och Arctia Oy har godkänt det medlarbud som lagts fram av Riksförlikningsmannens byrå.

Finlands Sjömans-Union och Rederierna i Finland förnyar kollektivavtalen för utrikesfartens passagerarfartyg och handelsfartyg samt Arctia koncernens isbrytare och kombiisbrytare. De nya kollektivavtalen är i kraft från 1 mars 2019 till 28 februari 2021.

I och med att parterna har godkänt medlarbudet är strejkhotet avvärjt för Finlands Sjömans-Unions del. Förbundet hade varslat om strejk med början den 1 mars.

Meskinbefäl varslar

Det nu godkända medlingsförslaget gäller inte det strejkvarsel som lagts av Finlands Maskinbefälsförbund den 22 februari. Förbundet har varslat om strejk från den 9 mars och förhandlingarna inleds i dag.