Isbrytarstrejken avvärjd i Finland

Hotet om strejk på Arctia Shippings fartyg har avvärjts efter att arbetsgivaren och Finlands Sjömans-Union har tecknat ett nytt tvåårigt kollektivavtal. Enligt avtalet kommer lönerna att stiga med 0,7 procent under perioden. Arctia Shipping Ltd bildades vid det senaste årsskiftet för att ta över verksamheten inom Rederiverket Finstahip. Arctia Shipping äger och opererar bland annat alla finska statsägda isbrytare.