Fotograf: Joachim Sjöström

Kategori: Arbetsmarknad

Finska sjöbefäl strejkvarslar

Däcksbefälet varslar om att lägga ner arbetet på finska fartyg i utrikestrafik den 23 mars.

Finlands skeppsbefälsförbund varslar om att lägga ner arbetet i utrikessjöfaten den 23 mars 2018. Kollektivavtalen har upphört att gälla den 28 februari och på detta sätt vill förbundet påskynda avtalsförhandlingarna. Tvisten gäller utrikesfartens däcksbefäl och sjukvårdare samt däcksbefäl på småtonnage i utrikesfart.

Arbetstvist även gällande isbrytarna

Även isbrytarna och kombiisbrytarna hotas av Finlands Skeppsbefälsförbund arbetsinställelse med början den 21 mars 2018.

Finlands Skeppsbefälsförbund förkastade den 1 mars 2018 ett förlikningsförslag som riksförlikningsman Minna Helle lämnade den 28 februari 2018. Efter det beslutade arbets- och näringsministeriet på förslag av riksförlikningsmannen att flytta fram starttidpunkten för isbrytarstrejken med två veckor till den 21 mars.