Fotograf: Adam Bergman

Kategori: Politik | Miljö | Regelverk

”Det finns kött och blod ombord”

Tekniska lösningar kontra den mänskliga faktorn i samband med säkerhetsarbetet – det och mycket annat diskuterades på Världssjöfartens dag under torsdagen.

– Det är inte bara skruv och mutter. Det finns faktiskt kött och blod ombord också, sa Kenny Reinhold, Seko Sjöfolks ordförande i den avslutande paneldebatten under Världssjöfartens dag. Temat för dagen var en säker och hållbar sjöfart.

Det som diskuterades under den avslutande debatten, och som Kenny Reinhold kommenterade, var IMO:s fokus på tekniska lösningar. Och flera av de i panelen – bestående av folk från olika delar av näringen – höll med. De betonade att lika mycket fokus borde ligga på de enskilda sjömännens möjligheter att påverka för att kunna undvika olyckor.

”Det handlar om attityd”

Det diskuterades också om fördelar och nackdelar med särregler. Där fick Transportstyrelsens sjö- och luftfartsdirektör Ingrid Cherfils ta emot en del konstruktiv kritik. Bland annat från Skärgårdsredarnas vd Affe Norgren.

– Det handlar om attityd. Till exempel gällande föreskrifterna om inre vattenvägarna. Där fanns vissa regler som inte gick att kvantifiera. Då tycker jag det vore bättre att inte ha med dem från början. Att istället komplettera med dem i ett senare skede om man märker att det behövs.

– Jag är också emot särregler, sa Tryggve Ahlman på Sveriges Redareförening och utvecklade:

– Jag har så stor tilltro till IMO:s sätt att arbeta fram konventioner. De är så genomarbetade och därför borde det räcka med att implementera dem utan speciella särregler för Sverige.

Förbättrad incidentrapportering

Paneldiskussionen föregicks av en kortare föreläsning av Chalmersprofessorn Olle Rutgersson. Han har lång erfarenhet av forskning inom sjösäkerhet och stor del av talet kopplade han till Estoniakatastrofen och vad som hänt inom sjösäkerhet de senaste 20 åren sedan olyckan. Bland annat betonade han vikten av förbättrad incidentrapportering.

– Varje olycka som sker har med stor sannolikhet redan ”nästan” hänt flera gånger tidigare. Vi är oftast bra på att undvika olyckor, men incidentrapporteringarna måste bli bättre så att det finns underlag för att förebygga allvarligare olyckor.

Runda-bordssamtal

Olle Rutgerssons tal fungerade som inspiration eller katalysator till de runda-bordssamtal som också genomfördes. De fick diskutera olika frågor och i sorlet hördes resonemang kring utflaggningarnas konsekvenser, likaså SEKA-direktivets och så klart IMO:s olika konventioner. Ämnen som berör alla som jobbar inom sjöfartsnäringen.

Den årligen återkommande dagen inleddes med ett tal av Sveriges Redareförenings vd Pia Berglund och tre korta, snabba och intressanta föreläsningar om IMO:s arbete och Sveriges möjligheter att påverka.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.